38. Cena mesta Prešov

38. ročník Ceny mesta Prešov

Ice Aréna
Pod Kalváriou 50,
080 01 Prešov

Termín pretekov: 8.-9.11.2014
Uzávierka prihlášok: 31.10.2014

Powered by WordPress and Bootstrap4