Zmeny v pravidlách po Kongrese ISU

56. riadny kongress ISU v Dubrovniku sa skončil zvolením nového vedenia ale aj zmenami všeobecných a technických pravidiel a predpisov.

Tu sú najpodstatnejšie z nich:

Všeobecné
 • Novým prezidentom ISU sa stal Jan Dijkema z Holandska.
 • Viceprezidentom pre krasokorčuľovanie sa stal Alexander Lakernik z Ruska.
Rozhodovanie
 • ISU kongres hlasoval za zrušenie anonymity rozhodcov.
 • Stanovená maximálna veková hranica bola zjednotená na 70 rokov pre ISU rozhodcov, Technických kontrolórov, špecialistov ako aj Data a Replay operátorov.
 • Od sezóny 2018/19 sa stupnica GOE rozšíri až na 11 stupňov, ktoré umožnia rozlíšiť kvalitu prvkov.
Významné zmeny v technických pravidlách
 • Prvý pretekár, ktorý nastúpi po rozjazde už nebude mať na prípravu 60 sekúnd ale len 30 sekúnd po jeho vyhlásení, tak ako každý následujúci pretekár.
 • Pády (falls) budú mať prísnejšiu penalizáciu (v seniorských kategóriách). Za prvý a druhý pád v programe bude penalizácia ako doposiaľ -1 bod. Za tretí a štvrtý pád -2 body. Za každý ďalší -3 body.
 • Bolo prijatých niekoľko návrhov, ktoré pomôžu pri skrátení trvania krasokorčuliarských podujatí, ktoré sú až príliš dlhé. Niektoré z návrhov budú platné až od sezóny 2018/2019.
 • Bol prijatý nový žrebovací postup do voľných jázd/tancov, ktorý bude platný pre posledné dve rozjazdy. Tie budú rozdelené na dve polovice, tak aby sa zabezpečilo, že najlepšie umiestnení pretekári po krátkom programe budú štartovať medzi poslednými v svojej rozjazde.
 • Dĺžka krátkych programov, ktorá bola doteraz stanovená na maximálne 2:50 bola zmenená na 2:40 + – 10 sec.
 • Z dôvodu mnohých zranení chrbtice bude v krátkom programe namiesto povinnej zaklonenej piruety umožnené predviesť aj piruetu vo váhe alebo nízku piruetu.
 • Súťažná hudba už nebude požadovaná v CD audio ale v digitálnom audio formáte (WAV, MP3, MP4 …), požadovaný formát bude uvedený v announcemente súťaže.
Medzinárodné súťaže
 • Organizátori medzinárodných súťaží budú povinní nahrávať video a zabezpečiť jeho projekciu pre záverečnú poradu rozhodcov.
 • Členovia technického panelu (TC, TS, ATS) budú musieť byť z troch rôznych krajín.
Powered by WordPress and Bootstrap4