Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

Na základe doplňujúcich podkladov, DK SKrZ začala dňa 30.05.2017 disciplinárne konanie pána Miloša Fukasa proti Monike Kuštárovej, HK kraso Nitra, vo veci jej nie vhodných slovných vyjadrení v prostredí tréningového pôsobenia v HK Kraso Nitra.

Mgr. Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4