Výberové konanie na účtovnú firmu

Slovenský krasokorčuliarsky zväz so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 31805540, vypisuje výberové konanie na účtovnú firmu na vedenie komplexného účtovníctva a zúčtovanie finančných dotácií.

Kritériá a požiadavky:
– Minimálne 5 rokov účtovníckej praxe osôb, ktoré sú zodpovedné za účtovníctvo
– Skúsenosti s vedením účtovníctva občianskeho združenia
– Skúsenosti so zúčtovaním štátnych finančných dotácií
– samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva športového zväzu
– spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
– zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
– spolupráca s audítorskou spoločnosťou zväzu
– vypracovanie rozpočtu a hospodárenia zväzu
– viacročný a programový rozpočet
– výročná správa zväzu
– pravidelný reporting v oblasti účtovníctva
– bezúhonnosť
– flexibilita
– znalosť z prípravy projektov a žiadostí na MŠ SR vítanáZoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
– história skúsenosti osôb zodpovedných za účtovníctvo

Predpokladaný nástup: September 2017, prípadne podľa dohody.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačmi na základe písomnej pozvánky. Slovenský krasokorčuliarsky zväz si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 30. augusta 2017 do 15:00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie účtovnícka firma – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom písomne.
Ďalšie informácie: Csaba Kürti, Generálny Sekretár SKrZ
e-mail: slovakskating@kraso.sk

Powered by WordPress and Bootstrap4