Opatrenia SKrZ vzhľadom k novému koronavírusu

Vážení športoví priatelia,

V zmysle opatrení prijatých do dnešných dní Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR ohľadom vírusu SARS-CoV-2, VV SKrZ prijal tieto opatrenia, z ktorých časť sme už zverejnili na webe kraso.sk.
 
Až do odvolania sú zrušené všetky zväzové aktivity zahŕňajúce súťaže, testy, sústredenia (nielen domáce, ale i zahraničné), ale aj akékoľvek iné aktivity vyžadujúce osobný kontakt s inými osobami.
 
Vzhľadom k faktu, že VV SKrZ na 23. 5. 2020 zvolal Valné zhromaždenie SKrZ, je veľmi pravdepodobné, že tento termín budeme musieť presunúť. O presunutí termínu Valného zhromaždenia VV SKrZ rozhodne na základe aktuálnej situácie najneskôr do konca apríla 2020, o čom Vás budeme informovat.
 
Sekretariát od piatku, 13. 3. 2020 až do odvolania je funkčný iba prostredníctvom mailu. Pokiaľ zasielate poštou akékoľvek dokumenty, prosím, posielajte ich kompletne aj mailom na slovakskating@kraso.sk a priložte aj sken/kópiu podacieho lístka, resp. poštu posielajte obyčajnou cestou, nie doporučene.
 
Prosím všetkých členov SKrZ, najmä tých, ktorý sa zdržiavajú v lokalitách, kde nový vírus (zatiaľ) nebol potvrdený, aby sa správali maximálne zodpovedne a vylúčili (či aspoň obmedzili) akýkoľvek kontakt s inými osobami.
 
S prianím pevného zdravia ale i šťastia všetkým!
 
Jozef Beständig
Predseda VV SKrZ
Powered by WordPress and Bootstrap4