Seminár pre trénerov

skrz

TMK bude dňa 11.12.2022 od 18:00 do19:00 organizovať online webinár
cez zoom platformu, určený pre trénerov so športovou psychologičkou Mgr. et Mgr. Petrou
Pačesovou, PhD.

Témy webináru : Optimalizácia výkonnosti športovca,
Zvládanie stresu, strachu a predštartových stavov.

Tréneri, ktorí majú záujem o webinár sa musia prihlásiť zaslaním emailu na adresu:

skoncokova@gmail.com do 9.12.2022 (meno, priezvisko, trénerský stupeň a klubová príslušnosť).

Následne im 10.12.2022 bude zaslaný zoom link.

Webinár je pre trénerov s platnou registráciou v SKRZ bezplatný

Powered by WordPress and Bootstrap4