Category Archives: Announcements

Previerky 2022 – 6.-7.8.2022, Bratislava

Oznam o konaní previerok 2022

Info webinár – Zmeny po ISU Kongrese 2022, 19.6.2022

skrz

Vážení tréneri a technický panel,

pozývame Vás na pripravovaný webinár, ktorého témou budú plánované zmeny po ISU Kongrese 2022.

 

Termín: 19.6.2022

Čas: 17:30-19:00

Forma: Google Meet

Téma: Zmeny v pravidlách po ISU Kongrese 2022

Prednášajúci: p. Katarína Kamberská

 

Webináru odporúčame zúčastniť sa všetkým trénerom a technickému panelu (TS, TK).

Účastnícky poplatok 5€ je nutné uhradiť na SK04 0200 0000 0017 8827 9653 najneskôr 15.6.2022.

Do poznámky uviesť názov webináru a meno a priezvisko účastníka.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pokyny k prestupovému obdobiu 2022

skrz

Vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii na Slovensku sa bude nadchádzajúce prestupové obdobie riadiť výhradne Prestupovým poriadkom SKrZ bez akýchkoľvej výnimiek.

Všetka dokumentácia spojená so žiadosťou o prestup (žiadosť, potvrdenie o zaplatení prestupového poplatku a prípadne potvrdenie o zaplatení výchovného príjmacím klubom) musí byť zaslaná fyzicky poštou na sekretariát SKrZ v určenom období. Zároveň odporúčame zaslať scan všetkých dokumentov aj na adresu tk@kraso.sk.

 

7. ročník Medzinárodného krasokorčuliarskeho sústredenia Košice 2022, 26.6.-8.7.2022

7. Medzinárodný letný krasokorčuliarsky kemp Košice 2022

CAMP I: 26. 06. – 01. 07. 2022
CAMP II: 03. 07. – 08. 07. 2022

Prihlášky: do 10.5. 2022 na adresu sportevent.kosice@gmail.com alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke www.sporteventkosice.sk

Valné zhromaždenie SKrZ, 14. mája 2022, Banská Bystrica

skrz

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 14. mája 2022 (v sobotu) v hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30

Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ, Banská Bystrica, 14.5.2022 


Prezenčná listina

Správa mandátovej komisie

Správa volebnej komisie

Uznesenia z VZ SKrZ 14.05.2022

Zápisnica z VZ SKrZ 14. 05. 2022

Rozpocet 2022 plan schvaleny VZ


ZOZNAM MATERIÁLOV NA VZ SKrZ 2022

Návrh programu VZ
Rokovací poriadok
Volebný poriadok
Správa kontrolóra 
Správa činnosti TMK
Správa Disciplinárnej komisie
Správa Rozhodcovskej komisie
Plán rozpočtu nákladov a výnosov 2022
Komentár k plánu rozpočtu_2022
Porovnanie rozpočtu – plán 2021, skutočnosť 2021, plán 2022
Správa k plneniu plánu na rok 2021
Výročná správa SKrZ 2021
Návrh VV_Úprava Ekonmickej smernice – Odmena rozhodcovskej komisii počas konania testov
Návrh VV_Úprava Ekonomickej smernice – Zaradenie odmeny pre VRZ
Návrh VV_Úprava sadzobníka poplatkov, Smernica pre plnenie testov
Návrh VV – zmena Sadzobníka SKrZ
Návrh ocenení
Návrh úpravy smerníc_ŠKP Bratislava
Návrhy Kraso Prešov
Plnenie úloh SKrZ 2021
Plán úloh SKrZ 2022
Židosť o zvýšenie dotácie na TIC na SKrZ
Športový kalendár 2022_2023
Súťažný poriadok 2022_2023

Zoznam kandidátov na člena Kontrolnej komisie:

Renáta Komárovská  Navrhovateľ: Helena Kažimírová

                                                          Helena Zamborská, KK Prešov

 

Zoznam kandidátov na podpredsedu Kontrolnej komisie :

Marta Poljaková        Navrhovateľ: Lucia Vozárová,KK Ruža Ružomberok

                                                         Helena Kažimírová

                                                         Helena Zamborská, KK Prešov

 

Zoznam kandidátov na predsedu Kontrolnej komisie :

 Ing. Jaroslav Burian  Navrhovateľ: Helena Kažimírová

                                                          Helena Zamborská, KK Prešov

 


 

 

 

 

 

 

 

Try-out seminár Obersdorf 2022

Announcement Ice Dance Tryout Seminar, Held at ISU Center of Excellence, Oberstdorf

Try-out seminár – inštrukcie

Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní pre rok 2022 – Košice, 2.-3.4.2022

skrz

Majstrovstvá Slovenska Juniorov, Staršieho a Mladšieho žiactva a Nádejí v krasokorčuľovaní pre rok 2022

Organizované Slovenským krasokorčuliarskym zväzom v spolupráci s Kraso Centrum Košice

Miesto konania: Crow Aréna Košice
Termín: 2.-3.4.2022
Slávnostné otvorenie: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice

Slávnostné otvorenie a celý priebeh súťaže bude streamovaný online

Potvrdenia účasti je nutné zaslať na msrkosice22@gmail.com do 25.3.2022 do 24:00 hod.
Hudbu vo formáte mp3 je potrebné poslať  do 25.3.2022 taktiež na e-mail msrkosice22@gmail.com 
Hudba musí byť označená kategóriou a menom pretekára nasledovne: Kategoria_Priezvisko_Meno_KP/VJ”
 
AKTUALIZÁCIA: Z dôvodu vyššieho počtu pretekárov sú tréningy v nedeľu ráno zrušené. Začiatok pretekov v nedeľu ráno je o 8:00 a prepdokladaný koniec o 16:45. V nedeľu ráno začne kat. TP Intermediate Novices a následne ml. žiactvo. 
V sobotu tréningy prebehnú tak, ako bolo plánované a to pre kat. st.žiactvo a juniori/juniroky. Rozdelenie do skupín bude podľa vylosovania na krátke programy.
 
ZÁZNAM PRETEKOV:
 

Rozpis tréningov – sobota:

6:00 – 6:25 – St. žiačky, Rozjazda 1

6:25 – 6:50 – St. žiačky, Rozjazda 2//

7:05 – 7:30 – St. žiačky, Rozjazda 3

7:30 – 7:55 – St. žiaci + Juniori//

8:10 – 8:35 – Juniorky, Rozjazda 1

8:35 – 9:00 – Juniorky, Rozjazda 2

 

Propozície

 

Vzor cestovneho prikazu

Koncoročný Camp Trenčín 13.6.2022 – 18.6.2022

Propozície Koncoročný camp Trenčín

Prihláška na Koncoročný camp 13.6.-18.6.2022

Powered by WordPress and Bootstrap4