Category Archives: Rozhodcovská komisia

Zápisnice zo zasadnutia RK 22.-23.09.2018

 Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 22.09.2018

 Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 23.09.2018

Školenie rozhodcov, TC a TS pre sezónu 2018/2019

Termín konania školenia pre rozhodcov:

21. a 22.9.2018 v Bratislave, súčasťou bude „tréningové rozhodovanie“  počas preteku „ Ondrej Nepela Trophy“.

Otvorenie v piatok, 21.9.2018 o 16:30 hod., záver v sobotu, 22.9.2018 o 17:00 hod.

Termín konania školenia pre kontrolórov a  technických špecialistov:

22. a 23.9.2018 v Bratislave

Otvorenie v sobotu,  22.9.2018 o 9:30 hod., záver v nedeľu, 23.9.2018 o 13:00. 

Vyplnený formulár prihlášky treba odoslať do 5.9.2018 na emailovú adresu iveta.benzova@gmail.com.

 Prihláška

Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 14.07.2018

 Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 14.07.2018

Školenie a seminár pre TŠ, TK a rozhodcov

Seminár a školenie rozhodcov pre sezónu 2018/2019 – 21.-22.9.2018
Seminár a školenie členov technického panelu pre sezónu 2018/2019 – 22.-23.9.2018

Zápisnica RK 05/2018

Zápisnica Rozhodcovskej komisie 05/2018

Zápisnica RK 05/2018
Diskusný príspevok komisie rozhodcov pripravený na VZ
Seminár rozhodcov 2018/2019

Nominácie rozhodcov, TK a TŠ 2017/2018

Nominácie rozhodcov, TK a TŠ 2017/2018

Zoznam rozhodcov, TC, TŠ 2017/2018

Zoznam rozhodcov, TC,TŠ 2017/2018

Zápisnica RK 10/2017

Zápisnica RK 10/2017

Powered by WordPress and Bootstrap4