Hviezdicky - Volna jazda
 
Panel of Judges
 
Function Name Nation
Referee Ms. Ludmila KOMAROVA
POK
     
Judge No.1 Ms. Ludmila KOMAROVA
POK
Judge No.2 Ms. Julia CEKOVSKA
SNV
Judge No.3 Ms. Hana MARCEKOVA
ZAK
 
 
Last Update: 19.11.2021 14:00 (UTC +01:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.