Začatie disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 17.04.2019 začala disciplinárne konanie podané KK Kraso Prešov proti členom Komisie pre riešenie sporov SKrZ. (Viď. príloha).

Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4