Category Archives: Trenérsko-metodická komisia

Plnenie kritérií na zaradenie do repre. družstiev a výberu v sezóne 2021/2022 (platné k 28.3.2022)

skrz

Plnenie kritérií na zaradenie do repre družstiev k 28.3.2022

Zápisnica TMK 2/2022

skrz

Zápisnica TMK 2/2022

Vzdelávanie trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa 2022

skrz

Vážení tréneri a záujemcovia o získanie trénerských licencií,

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici organizuje školenie trénerov I. a II.stupňa v týchto temrínoch:

  • Všeobecnú časť, I. stupeň v termíne 19.-20.3.2022
  • Všeobecná časť, II. stupňa v termíne 23.-26.6.2022.

Prihlásenie na jednotlivé školenia je možné na stránke fakulty na linku: shorturl.at/fpAIY

Termín špeciálnej časti školenia pre licencie Tréner I. a II. stupňa v krasokorčuľovaní upresníme podľa aktuálnej pandemickej situácie v týchto mesiacoch. Predpokladaný termín apríl/máj.

Na získanie licencie je potrebné úspešne absolvovať a vykonať skúšky zo všeobecnej aj špeciálnej časti.

 

Zápisnica TMK 1/2022

skrz

Zápisnica TMK 1-2022

Zásady postupu na Majstrovstvá Slovenska pre sezónu 2021/2022

skrz

Zásady postupu na M-SR 2021/2022

Webináre prostredníctvom ISU eLearning platformy

Vážení tréneri!
 
Radi by sme Vás upozornili o možnosti absolvovania online webinárov prostredníctvom ISU eLearning platformy. Jedná sa o 10 jednotiek v celkovom trvaní 80 hodín videí, popisov a inštruktáží.
Communication No. 2433 ISU eLearning Online Course Level 1:
 
Webináre sú zadarmo, ale sú limitované počty, tak sa nezabudnite zaregistrovať včas a pripojiť sa na blok prvých webinárov od 25.10.-13.12.2021.
 
S pozdravom
TMK

Testy výkonnosti – 16.10.2021, Trnava

Testy Trnava 2021- Propozície

Testy Trnava 2021- Časový rozpis

Bezp. opatrenia – Testy Trnava

Testy Trnava 2021 – Záverečná správa

Pozvánka – webinár trénerov, 2. blok

Vážení tréneri!

Radi by sme Vás infomovali o konaní 2. bloku webináru s názvom: Optimalizácia športového výkonu a efektívne zvyšovanie výkonnosti v krasokorčuľovaní.

Termín : 02.10.2021 (sobota) čas od 7:45 do 12:00

Obsah :

Základy fyziológie a diagnostiky (doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.) 8:00 -8:55
(aké zaťaženie kedy/ pre akú vekovú kategóriu, na ktoré záťažové parametre sa zamerať+diagnostika)

Psychológia športu (Mgr. Miroslava Rošková, PhD.) 9:00 – 9:55
(psychologická príprava počas jednotlivých cyklov- ideomot. tréning, motivácia, pochvala, ako zvládať stresové a záťažové situácie)

Teória a didaktika športu (prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.) 10:00 -10:55
(zložky šport.tréningu, objemy tréningového zaťaženia v jednotlivých cykloch, zložky šp. prípravydeterminujúce pre šp. výkon, senzitívne obdobia na rozvoj kond. a koord.schopností)

Diagnostika trénovanosti ( Mgr. Juraj Kreminický, PhD.) 11:00 -11:55
(základne gymnastické cvičenia na spevnovanie, posilňovanie a rozvoj flexibility, ako a kedy ich zaradovať
do TP)

Webinár bude realizovaný prostredníctvom platformy MS Teams, všetky podrobné informácie boli zaslané jednotlivým prihláseným trénerom prostredníctvom mail. adries.

Tešíme sa na vašu účasť
TMK

Powered by WordPress and Bootstrap4