Seminar Šport a medzinárodné vzťahy

Vážení športoví priatelia, vážené dámy a páni,
dovoľujeme si Vás pozvať na seminár Šport a medzinárodné vzťahy, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2011 v kongresovej sále hotela Gate One, v Bratislave. Cieľom semináru je poskytnúť nielen športovým subjektom prehľad v tých sférach medzinárodných vzťahov, ktoré bezprostredne súvisia s oblasťou športu, športových organizácií a funkcionárov. Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku nie je objektívne tejto téme venovaná väčšia pozornosť, budeme veľmi radi, ak zástupcovia Vašich organizácii prijmú na uvedený seminár pozvanie a pokúsia sa spolu s prednášateľmi spoznať reálny stav a východiská ako ďalej postupovať, príp. na čo sa konkrétne zamerať v spomínanej oblasti.

Svoj záujem o účasť na podujatí prosím potvrďte, čo najskôr na kadnarova@olympic.sk

So srdečným pozdravom,

Sekretariát SOV

Slovenský olympijský výbor
Slovak Olympic Committee
Kukučínova 26
838 08 Bratislava
Slovenská republika

Powered by WordPress and Bootstrap4