Kontakt

Slovenský Krasokorčuliarsky Zväz

Záhradnícka 95
821 08 Bratislava
mobil: 0918 791 227
e-mail: slovakskating@kraso.sk
web: www.kraso.sk
IČO: 31805540
DIČ: 2021593673
č.účtu: 1788279653 / 0200
IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653


Generálny sekretár
Csaba Kürti
e-mail: gs@kraso.sk
tel: +421 918 791 227

Stránkové hodiny:

(Platné od 07.01.2019)

Pondelok 09:30 – 14:30

Utorok 09:30 – 17:30

Streda 09:30 – 18:30

Štvrtok 09:30 -17:30

Piatok 09:30 – 14:00

Oznamy sekretariátu: Sekretariát SKrZ je od 12.3.2020 až do odvolania z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 a nariadení orgánov SR zatvorený. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás v prípade potreby kontaktovali na e-mailovej adrese slovakskating@kraso.sk alebo na gs@kraso.sk. Pokiaľ zasielate poštou akékoľvek dokumenty, prosím, posielajte ich kompletne aj mailom na vyššie uvedené adresy a priložte aj sken/kópiu podacieho lístka, resp. poštu posielajte obyčajnou cestou, nie doporučene.

 
Powered by WordPress and Bootstrap4