Category Archives: DOKUMENTY

Rasti´s figure skating summer camp – Aktualizované!

Propozície
Prihláška

Ice Crew Camp 2020 – Aktualizované!

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2020

Krasokorčuliarske sústredenie – KRÁSNO NAD KYSUCOU 2020

Propozície – Sústredenie I.
Propozície – Sústredenie II.

3. ročník sústredenie Prešov – Aktualizované!

3.ročník – sústredenie Prešov 2020

Základy stravovania SKrZ

Zdravá a vyvážená strava je jednou zo základných zložiek správneho fungovania športovca a hlavne mládeže. Aktívne športovanie vyžaduje kvalitný energetický príjem a zároveň regeneráciu síl. TMK so schválením VV SKrZ dala vypracovať dokument Základy stravovania, ktorý vypracovala pre potreby SKrZ p. Ing. Jana Trebulová.

Okrem základov správneho stravovania, ktoré obsahuje, zahŕňa aj príklad rozloženia jedál pre rôzne vekové kategórie, zvlášť pre chlapcov a dievčatá, obsahuje príklad týždenného jedálneho lístka pre vybranú vekovú kategóriu a niekoľko zdravých receptov.

Uvedený materiál má byť pomôckou pre správne a vyvážené stravovanie a pestovanie zdravých návykov už od útleho detstva. Materiál je dostupný pre trénerov registrovaných v SKrZ na vyžiadanie na adrese tmk@kraso.sk. Tréneri ho budú ďalej distribuovať svojim zverencom. Každý športovec je jedinečný, má iné potreby a podmienky rozvoja.  Uvedené informácie a konkrétne záležitosti je preto potrebné konzultovať s vlastným trénerom a prispôsobiť ich konkrétnym potrebám a možnostiam.

Veríme, že Vám bude nápomocný.

Materiál je určený pre vlastné potreby členov SKrZ, nie na verejnú distribúciu, z uvedeného dôvodu bude dostupný na vyššie uvedenej adrese na vyžiadanie trénerov.

Zuzana Drnzíková

Člen VV SKrZ zodpovedný za reprezentáciu a členovia TMK

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR – prevádzka vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:
– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
– skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,
– skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,
– medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,
– športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
– všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,
– nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,
– na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
– v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
– pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
– osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite.

ISU Centers of Excellence (CoE) predstavuje program “Keep Training!”

ISU Centers of Excellence (CoE) s potešením predstavujú program „Keep Training!“, ktorý ponúka bezplatné školiace kurzy – virtuálne tréningy mimo ľadu.

Online semináre budú prebiehať od 19. do 24. apríla 2020.

Každé centrum CoE sa podelí o svoje odborné skúsenosti v oblasti trénovania, s cieľom povzbudiť korčuliarov, aby pokračovali v tréningoch a zostali v spojení aj v týchto náročných časoch. Na vedenie seminárov boli vybraní renomovaní tréneri a profesionáli v oblasti krasokorčuľovania. Tieto školenia sú vhodné pre korčuliarov všetkých úrovní. Športoví amatéri a nadšenci fitness môžu tiež sledovať cvičenia s vedomím, že žiadne cvičenie by nemalo prekročiť ich fyzickú kapacitu.

Školenia budú k dispozícii na kanáli ISU a všetky videá bude možné sledovať online v zozname videí Keep Training YouTube.

Presný rozvrh školení a bližišie informácie nájdete TU.

Powered by WordPress and Bootstrap4