Category Archives: DOKUMENTY

Pozvánka na seminár trénerov

TMK Si Vás dovoľuje  pozvať na seminár trénerov všetkých kvalifikačných stupňov, zameraný na Testy Výkonnosti na ľade v sezóne 2019/2020. Seminár bude uznaný aj na predĺženie platnosti trénerskej licencie pre tých trénerov, ktorí to potrebujú.

Dátum konania: 10.-11.08.2019
Miesto konania: Rezort Altis – Námestovo
Organizátor: TMK
Poplatok: 20 €
Variabilný symbol: 10082019
Garant: Zuzana Drnzíková, Silvia Končoková
Prihlášky a úhrada poplatku: do 25.07.2019

1. Prihlášky na seminár je potrebné zaslať do 25.07.2019 na adresu: skoncokova@gmail.com a v kópii na okolka@mail.t-com.sk.
2. Poplatok je potrebné zaslať na č. účtu IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 a do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, variabilný symbol – uvedený v tabuľke. Bez uhradenia poplatku nie je možné sa seminára zúčastniť.
3. Účasť na seminári je na vlastné náklady.
4. Podmienkou účasti na seminári je platný registračný preukaz trénera SKrZ.
5. Hlavnými bodmi seminára budú prednášky zamerané na Testy výkonnosti 2019-2020, a najčastejšie chyby v testoch na ľade. Súčasťou seminára budú prednášky s praktickými ukážkami na ľade aj v telocvični. Prosíme priniesť korčule. Každý tréner si môže zobrať so sebou max. 2 pretekárov. Mená a počet pretekárov treba nahlásiť pri prihlásení.
6. Miesto konania: Námestovo – Rezort Altis:
7. Ubytovanie a stravu je možné zabezpečiť v Rezorte Altis. Predpokladaná cena je 35€/ osoba a noc v prípade plného obsadenia izieb.
8. Časový rozpis bude zaslaný do 30.7.2019, predpokladaný rozsah:
Sobota 14:00-19:30
Nedeľa 8:00-14:00
9. Prednášajúci – člen komisie p. Čuchran, Lukáš Csolley sklz na ľade.

Predpokladaný časový program

Sobota 10.8.2019

13:30                          Zahájenie a prezentácia
14:00 – 15:30              Prednáška test 8-5 + najčastejšie chyby       
16:00 – 17:00             Test 8 a 7 na ľade
17:15 – 18:15             Test 6 a 5 na ľade
18:30 – 19:30             Príprava na suchu Test 8-5
20:00 – 20:45             Smernica k testom, organizácia a priebeh testov

                                   Diskusia

Nedeľa 11.8.2019

  8:00 – 09:30             Prednáška test 4-3 + najčastejšie chyby
10:00 – 11:00             Test 4 a 3 na ľade
11:15 – 12:00             Test 2 a 1 na ľade
12:15 – 13:00             Príprava na suchu Test 4-1
13:00 – 14:00             Obed
14:00                          Záver

Ing. Zuzana Drnzíková, PhD.
Člen TMK

Seminár pre rozhodcov, špecialistov a technických kontrolórov

Dátum konania:  07.09.2019
Miesto konania:  DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Čas: od 11:00- 17:00
Účastnícky poplatok: 5 EUR na účet:  SK04 0200 0000 0017 8827 9653
Variabilný symbol: 07092019
Do poznámky pre príjemcu uveďte meno účastníka seminára.

Program:

  1. Vyhodnotenie sezóny 2018/2019
  2. Hodnotenie v kategórii športové dvojice (A. Simančíková)
  3. Aktuálne zmeny v rozhodovaní pre nasledujúcu sezónu (Bohunická)
  4. Aktuálne zmeny pre technický panel (Drnzíková)
  5. Praktické ukážky s komentovaným hodnotením spoločne – špecialisti, kontrolóri aj rozhodcovia (riadená spoločná diskusia)
  6. Odovzdanie certifikátov absolventom školenia, ktorí robili skúšky v roku 2018
  7. Individuálne konzultácie nominácií rozhodcov a špecialistov pre Slovenský pohár v sezóne 2019/2020 (Benzová)     

Tešíme sa na aktívnu účasť a spoločné stretnutie.

Krasokorčuliarske sústredenie, Námestovo 04.-10.8.2019

POZOR: Termín uzavretia prihlášok predĺžený do 20.7.2019!!!

Informácie
Informačný list samoplatcovia
Návratka samoplatcovia
Návratka tréner samoplatca

Uznesenia VV SKrZ od 26.03. do 10.06.2019

Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie za obdobie od 26.03. do 10.06.2019

Letné sústredenie Prešov II. – 2019

Organizátor: SKATING SPORTS Prešov, Sázavského 1, Prešov 080 01
Miesto: PSK arena Prešov, Pavla Horova 33, Prešov
Termín:

I.Turnus 08.07.2019 – 12.07.2019
II.Turnus 15.07.2019 – 19.07.2019
III. Turnus 22.07.2019 – 26.07.2019

Letné sústredenie Prešov 2019

Správa KK č. 3/2019

Správa KK č. 3/2019

Rozhodnutie Výkonného výboru k Rozhodnutiu DK č. 02/2019

Rozhodnutie Výkonného výboru k Rozhodnutiu DK č. 02/2019

 

 

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 04/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 17.04.2019 začala disciplinárne konanie podané KK Kraso Prešov proti členom Komisie pre riešenie sporov SKrZ. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK č. 04/2019

Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4