Category Archives: DOKUMENTY

Oznam – usmernenie k testom výkonnosti

VV SKrZ oznamuje, že výsledky testov výkonnosti konané v Novom Meste nad Váhom, budú platné na zaradenie pretekárov do kategórií na súťaže SP, resp.mimo SP až od najbližších pretekov, konaných 1 týždeň po skončení testov výkonnosti.
Uvedené pravidlo bude aplikované pre všetky nasledujúce testy výkonnosti z organizačných dôvodov. Na spracovanie testov a kontrolu protokolov je potrebný určitý čas a po vyžrebovaní pretekárov už nie je možné meniť zoznam pretekárov.

Uznesenia VV SKrZ od 20.11. do 31.12.2018

 Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie za obdobie od 20.11. do 31.12.2018

Nominačné kritériá šampionáty a ISU preteky 2018/2019 – AKTUALIZOVANÉ

Nominačné kritériá šampionáty a ISU preteky 2018/2019 – Aktualizované!

Zápisnica VV SKrZ č. 6/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 6/2018

 Prezenčná listina zo zasadnutia VV SKrZ 20.11.2018

Rozhodnutie Komisie pre riešenie sporov

 Rozhodnutie Komisie pre riešenie sporov SKrZ č. 3/2018

Uznesenie VV SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

 Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Rada Predsedov – 27.10.2018

Výkonný výbor SKrZ si Vás dovoľuje pozvať na zasadnutie Rady predsedov za účasti členov VV SKrZ, členov Trénersko – metodickej a Rozhodcovskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2018 (sobota) o 10:00 hod. v Bratislave, v aule Domu športu na Junáckej 6.

 Pozvánka a program

 Zapisnica z rady predsedov

 Vyjadrenie predsedníčky komisie pre testy

 Stanovisko TMK

  Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Prezenčná listina zo zasadnutia VV SKrZ 12.10.2018

 Resumé a výstup zo spoločného zasadnutia komisií na pôde MŠVVaŠ

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company