Category Archives: DOKUMENTY

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2020

Previerky výkonnosti 2020

Vážení športovci a tréneri,

Slovenský krasokorčuliarsky zväz oznamuje, že previerky výkonnosti sa uskutočnia v dňoch 9. a 10.8.2020 v Pezinku. V súlade s návrhom TMK a po odsúhlasení VV SKrZ sa previerok na náklady SKrZ povinne zúčastnia nasledovní pretekári:

Juniorky: Ema Doboszová, Alexandra Filcová, Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, Jana Ochránková, Marína Angela Alexy

Juniori: Adam Hagara, Jakub Galbavý, Marko Piliar

ŠD juniori: Margaréta Mušková – Oliver Kubačák

Staršie žiačky: Hana Čermáková, Natália Chibuzor Ostrolucká

Previerky v kategórii seniorov sa uskutočnia počas medzinárodných pretekov z kalendára ISU konaných v septembri 2020.

Seniorky: Nicole Rajičová

Seniori: Michael Neumann

Previerok sa možno zúčastniť aj na vlastné náklady za nevratný poplatok 50 €, za splnenia nasledovných podmienok:

  • len záujemcovia z kategórie seniorov, juniorov a staršieho žiactva A
  • Seniorky/seniori – zvládnutý 2A a min. jeden 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020
  • Juniorky/juniori – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020
  • žiactvo – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020 min. na <

Pretekári v kategórii juniorov predvedú juniorský a v kategórii seniorov seniorský krátky program a voľnú jazdu v súlade s pravidlami ISU, v súťažnom oblečení a s plnou náplňou. Pretekári v kategórii staršieho žiactva predvedú krátky program a voľnú jazdu v súlade so súťažným poriadkom ISU, resp. SKrZ a v súťažnom oblečení.

Pretekári sú povinní najneskôr do 27.7.2020 potvrdiť svoju účasť na adresu slovakskating@kraso.sk a v kópii na tmk@kraso.sk a poslať vyplnený formulár „Plánovaná náplň programu“ na adresu naplne@kraso.sk . Úhrada poplatku pre samoplatcov na číslo účtu: IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 pod variabilným symbolom 9001.

Po ukončení previerok na ľade, prebehne zhodnotenie predvedených výkonov za účasti pretekárov, ich trénerov, rozhodcov a technického panelu. Protokol z previerok bude zaevidovaný a zaslaný na sekretariát SKrZ a uložený na web stránke SKrZ. Účastníci sústredenia RD absolvujú okrem slovného hodnotenia aj hodnotenie s videozáznamom so zástupcami členov komisie.

Na základe výsledkov previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP a na ostatné medzinárodné preteky plánované v sezóne 2020/2021. Účasť a výkon na previerkach sú podmienkou nominácie na medzinárodné preteky. V prípade neúčasti na previerkach bude prehodnotené prerozdelenie pridelených dotácií na danú sezónu.

 Časový rozpis previerok Vám bude oznámený po potvrdení prihlášok. Prajeme všetkým úspešnú prípravu na previerky výkonnosti.

Projekt SADA: Naučíme Vás, ako správne používať výživové doplnky

Výživové doplnky sú každodennou hrozbou nielen pre začínajúcich, ale aj profesionálnych športovcov. Stále je totiž malý počet tých, ktorí myslia na to, že doplnky môžu obsahovať aj viaceré zakázané látky. Ich nepremyslené užívanie môže mať dokonca negatívny vplyv na športový výkon. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) sa preto rozhodla pripraviť unikátny leták, v ktorom vysvetľuje jednotlivé riziká.

SADA bude každý mesiac vydávať online informačný leták, časopis, o konkrétnej skupine výživových doplnkov. V prvom čísle sa minulý mesiac venovali iónovým nápojom. Online leták nájdete TU. tento mesiac sa zamerali na vápnik a horčík, dva dôležité minerály, ktoré toho dokážu veľa ovplyvniť v pozitívnom aj negatívnom zmysle. 

V dnešnej dobe snáď neexistuje výživový doplnok, ktorý by tieto dva ióny neobsahoval. V článku sa dozviete, že nie je horčík ako horčík, ani vápnik ako vápnik. Prečo je dôležité sledovať prejavy svojho tela? Čo sa môže stať, ak človek užíva vysoké dávky týchto iónov a pritom netrpí ich nedostatkom? 
Prečítajte si článok SADA a dozviete sa viac! Nájdete ho TU.

zdroj: SADA, www.antidoping.sk

ZMENA! – Valné zhromaždenie SKrZ, 5. septembra 2020, Bratislava

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia SKrZ, 5. septembra 2020

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 5.septembra 2020 (v sobotu) v hoteli NH Gate One, adresa: Ambrušova 7, 821 04, Bratislava.
Pozvánka na VZ a ďalšie informácie budú klubom zaslané v najbližších týždňoch.


Rokovací poriadok SKrZ na VZ 2020


Návrh Stanov SKrZ s komentárom VZ 2020
Návrh Smernice KRS s komentárom VZ 2020


Zápisnica VV SKrZ č. 2/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 2/2020

 

Výberové konanie: Oblečenie pre reprezentantov SR v krasokorčuľovaní

Slovenský krasokorčuliarsky zväz vyhlasuje výberové konanie na návrh a zaobstaranie oblečenia pre reprezentantov SR v krasokorčuľovaní. 

Text výberového konania

Trénerské vzdelávacie centrum – školenie

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2019 nasledovné školenia:


 Predbežný harmonogram školení do konca roku 2020

 I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 4.-5.7.2020 prihlasovanie a platba 

II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 20-22.3.2020 prihlasovanie a platba 

Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. jaroslav.kompan@umb.sk   048/446 7563


V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky

5. ročník grantového programu Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila už 5. ročník grantového programu Ukáž sa! – v úplne novom šate. Program je určený pre mladé športové talenty od 13 do 18 rokov. Jednotlivci i športové kolektívy môžu prostredníctvom dvojtýždňovej práce na Instagrame celému Slovensku ukázať svoj talent a vášeň pre šport. Tento rok sa medzi športovcov rozdelí až 35 000 eur.  

Viac info TU alebo si stiahnite E-book grantového programu TU.

Powered by WordPress and Bootstrap4