Category Archives: DOKUMENTY

Uznesenie VV SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

 Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Rada Predsedov – 27.10.2018

Výkonný výbor SKrZ si Vás dovoľuje pozvať na zasadnutie Rady predsedov za účasti členov VV SKrZ, členov Trénersko – metodickej a Rozhodcovskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2018 (sobota) o 10:00 hod. v Bratislave, v aule Domu športu na Junáckej 6.

 Pozvánka a program

 Zapisnica z rady predsedov

 Vyjadrenie predsedníčky komisie pre testy

 Stanovisko TMK

  Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Prezenčná listina zo zasadnutia VV SKrZ 12.10.2018

 Resumé a výstup zo spoločného zasadnutia komisií na pôde MŠVVaŠ

Zápisnica TMK č. 4/2018

 Zápisnica TMK č. 4/2018

  Príloha 1 k zápisnici TMK č. 4/2018

 

Všeobecná časť školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa

Všeobecná časť školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa

Trénersko vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/)
Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na:
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/prihlasenie-a-financovanie-vzdelavania/

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím doc. PaedDr. Martina Pupiša, PhD. na martin.pupis@umb.sk.

TERMÍN ŠKOLENIA:
10.-11.11.2018 – VŠEOBECNÁ ČASŤ 1.KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – PODROBNOSTI A PRIHLÁSENIE [2]
09.-11.11.2018,  VŠEOBECNÁ ČASŤ 2. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – PODROBNOSTI A PRIHLÁSENIE [2]

Riedell Ice Cup Praha 2018

 PRIC Annoucement 2018 Praha

Správa kontrolnej komisie zo dňa 05.10.2018

 Správa kontrolnej komisie zo dňa 05.10.2018

Testy výkonnosti č. 1 – 8

 Testy výkonnosti

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company