Stanovy a smernice

 

  Názov Dátum
Stanovy SKrZ / Stanovy SKrZ (sken) 21.05.2017
Organizačný poriadok 15.06.2017
Registračný poriadok 15.06.2017
Prestupový poriadok 15.06.2017
Disciplinárny poriadok 29.09.2017
Etický kódex 01.12.2014

 

  Názov Dátum
Smernica pre zaraďovanie pretekárov do repezentačných družstiev 2017/2018 26.10.2017
VP SKrZ 16/2017 – Testy výkonnosti 04.10.2017
Zoznam Vnútorných predpisov SKrZ 20.02.2018
VP SKrZ 14/2017 – Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2017/2018 29.09.2017
Sadzobník poplatkov 25.01.2018
Ekonomická smernica 15.06.2017
Systém vzdelávania rozhodcov 25.10.2016
Smernica o Zabezpečení školení a doškolení trénerov 25.10.2016
Jednotný systém vzdelávania trénerov 28.11.2011
Smernica o zabezpečovaní školení a doškolení rozhodcov 22.09.2010
Systém vzdelávania rozhodcov 22.09.2010
Zásady tvorby Športového kalendára 15.06.2017
Smernica č. /2006 o kompenzácii nákladov na rozhodcov 04.03.2009
Pokyn ktorým sa určujú pre prijímateľov finančných prostriedkov SKrZ minimálne požiadavky na preukázanie použitia prostriedkov SKrZ 04.03.2009
Smernica o materiálno – technickom, organizačnom a ekonomickom zabezpečení športovej prípravy reprezentantov SKrZ 24.02.2010
Zásady účasti členov SKrZ na aktivitách organizovaných inými subjektami 11.02.2009
Výklad neopravnenej osoby v krasokorčuľovaní 11.02.2009
Smernica 8/2006 – Kompenzácia nákladov na rozhodcov 11.02.2009
Smernica 10/2006 – Vyznamenania v SKrZ 11.02.2009
  Archív Dátum
Organizačný poriadok 10.09.2016
Registračný poriadok 13.06.2015
Prestupový poriadok 13.06.2015
Disciplinárny poriadok 10.09.2016
Ekonomická smernica 28.05.2016
Stanovy SKrZ / Stanovy SKrZ 13.07.2016
Sadzobník poplatkov SKrZ 01.06.2014
Registračný poriadok 01.06.2014
Prestupový poriadok 01.06.2014
Disciplinárny poriadok 12.05.2012
Ekonomická smernica platná od 20.4.2013 20.04.2013
Prestupový poriadok platný od 20.04.2013 20.04.2013
Prestupový poriadok platný od 28.05.2011 28.05.2011
Ekonomická smernica platná od 28.5.2011 01.06.2011
Registračný poriadok platný od 12.09.2010 12.09.2010
Smernica o materiálno – technickom, organizačnom a ekonomickom zabezpečení športovej prípravy reprezentantov SKrZ 24.07.2009
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 01.03.2009
Stanovy SKrZ 05.04.2011
Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company