Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia SKrZ – dk@kraso.sk

 

Disciplinárne podania:

Návrh na začatie disciplinárneho konania č. 1/2020
Stanovisko DK SKrZ k Návrhu na začatie disciplinárneho konania č. 1/2020
Návrh na začatie disciplinárneho konania č. 2/2020
Stanovisko DK SKrZ k Návrhu na začatie disciplinárneho konania č. 2/2020

Správy a zápisnice Disciplinárnej Komisie:

Zápisnica DK SKrZ č. 2/2021
Príloha k zápisnici DK SKrZ č. 2/2021
Zápisnica DK SKrZ č. 1/2021
Stanovisko DK SKrZ k Stanovisku KK SKrZ o kontrole rozhodnutí DK SKrZ č.1/2020 a č.2/2020
Žiadosť o kontrolu Rozhodnutia DK SKrZ č. 1/2020
Žiadosť o kontrolu Rozhodnutia DK SKrZ č. 2/2020
Zápisnica DK SKrZ č. 1/2020
Zápisnica DK SKrZ č. 2/2020

Súvisiace články:

Viac ...
Powered by WordPress and Bootstrap4