Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 02/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 26.03.2019 začala disciplinárne konanie podané KK Prešov proti pani Márii Marčišinovej-Pucherovej zo SKS Prešov. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK SKrZ č. 02/2019

 Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4