Pravidlá

Názov Dátum
Súťažný poriadok pre sezónu 2017/2018 29.5.2017
Upresnenie k sezóne 2017/2018 !!! 29.8.2017
Prvky KP a VJ pre sezónu 2017/2018 01.08.2017
Stupne obtiažnosti pre sezónu 2016/2017 30.10.2016
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2017/2018 29.8.2017
Testy výkonnosti pre sezónu 2017/2018 29.5.2017
Zásady postupu na M-SR 2017/2018 29.5.2017
Zásady postupu na Finále Basic 2017/2018 29.5.2017
Kategórie mimo SP pre sezónu 2017/2018 29.8.2017
ISU Communication 2089, ISU Communication 2089 – preložené
(Scale of Values, Levels of Difficulty and Guidelines for marking Grade of Execution)
ISU Communication 2013
(Guidelines for International Novice Competitions)
Special Regulations & Technical Rules 2016
Constitution and General Regulations 2016
Súťažný poriadok pre sezónu 2016/2017
Prvky KP a VJ pre sezónu 2016/2017
Stupne obtiažnosti pre sezónu 2016/2017
Testy výkonnosti pre sezónu 2016/2017
Kategórie mimo SP pre sezónu 2016/2017

ISU Communications

Viac ...
Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company