Pravidlá

Náplne KP a VJ Športové dvojice SP 2022_2023

Prvky PT, RD a VT pre kategóriu Tace na ľade 2022 2023_V2

Zasady_postupu_MSR_2022-2023 final

 

     
  Názov Dátum
Zasady_postupu_MSR_2023-2024 _  
Prvky-PT-RD-a-VT-pre-kategoriu-Tace-na-lade-2023-2024-1  
Nominacne-kriteria-2023_24-update-  
Naplne-jazd-SD-202324-1  
smernica_pre_zaradovanie_23_24 Fina-List1 7.9.2023
Kategorie-mimo-SP-2023_2024  
Náplne KP a VJ 2023_2024_FINAL_UPDATE-2 18.8.2023
Suťažný poriadok 23_24 18.10.2023
Pomôcka k testom výkonnosti 11.11.2020
Sutažný-poriadok_22_23_po-VZ 3.12.2022
Náplne KP a VJ pre kategórie SP 2022/2023 5.8.2022
Kategórie mimo SP 2022_2023_uprava 022023 2023
Nominačné kritériá 2022/2023 5.8.2022
Smernica pre zaraďovanie pretekárov do reprezentačných družstiev 2022/2023 5.8.2022
ISU Communication 2494 – SP and ID changes accepted by the 2022 ISU Congress – preložené 4.9.2022
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2022/2023 9.9.2022
     
Usmernenie č.1/2022  
  Archív  
Sutazny-poriadok-22_23 14.5.2022
Suťažný poriadok 2021/2022 01.10.2021
Nominačné kritériá 2021/2022 01.10.2021
Náplne KP a VJ kategórie SP 2021/2022 01.10.2021
Náplne pre kategórie mimo SP 2021/2022 01.10.2021
Náplne KP a VJ športové dvojice 2021/2022 01.10.2021
Náplne RT a VT tance na ľade 2021/2022 01.10.2021
Zásady postupu na M-SR 2021/2022 05.12.2021
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2021/2022 01.10.2021
ISU Communication 2013
(Guidelines for International Novice Competitions)
Special Regulations & Technical Rules 2016
Constitution and General Regulations 2016
   
Zásady postupu na MSR 2018/2019 27.11.2018
Súťažný poriadok 2018/2019  
Testy výkonnosti pre sezónu 2017/2018  
Kategórie mimo SP 2018/2019  
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2018/2019  
Kategórie mimo SP pre sezónu 2017/2018  
Kategórie mimo SP 2020/2021  
Náplne KP a VJ 2020/2021 športové dvojice  
Náplne KP a VJ 2020/2021  
Náplne RD a FD 2020/2021  
Nominačné kritériá na šampionáty a ISU preteky 20202021  
Smernica pre plnenie testov výkonnosti-20202021  
Testy výkonnosti platné od sezóny 20172018  
Zásady postupu na MSR 20202021  
Súťažný poriadok 2020/2021  
   

 

ISU Communications

Viac ...
Powered by WordPress and Bootstrap4