Formuláre

  Názov Dátum
Plánovaná náplň programu (PPC) 08.10.2014
Prihláška organizátora aktivity SKrZ 15.03.2017

Registrácia

  Názov Dátum
     
 
     
     
Registračný list kolektívneho člena SKrZ 2018/2019  26.08.2018
Prihláška na novú registráciu individuálneho člena 26.06.2021
Vyhlásenie členov  26.08.2018
 

Prestupy

  Názov Dátum
Žiadosť o prestup 07.11.2021
Žiadosť o hosťovanie 07.11.2021

Ekonomika

  Názov Dátum
Zahraničný cestovný príkaz 26.08.2022
Hromadný cestovný príkaz 15.06.2017
Individuálny cestovný príkaz 15.06.2017
Dohoda o použití motorového vozidla 15.06.2017
     
Hromadné vyúčtovanie cestovného 01.06.2014
Sumár nákladov na rozhodcov 01.06.2014
Výplatná listina 04.03.2010
Vyučtovanie výdavkov z dotácie SKrZ 04.03.2010
Powered by WordPress and Bootstrap4