ISU Communication No. 1886 a No. 1884

ISU publikovala novú smernicu “Guidelines for International Novice Competitions” pre sezónu 2014/2015.

ISU Communication No. 1886

Pre odstránenie niektorých nejasností ISU vydalo aj Communication No. 1884 ako doplnenie/úpravu nedávno vydaného Communication No. 1861 (Scale of Values, Levels of Difficulty and GOE).
Powered by WordPress and Bootstrap4