Category Archives: Disciplinárna komisia

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

 Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

 Prerušenie disciplinárneho konania proti rozhodnutiu Komisie pre riešenie sporov č.1/2018

Vyjadrenie DK SKrZ k odvolaniu Crow Arena FSC Košice

 Vyjadrenie DK SKrZ k odvolaniu Crow Arena FSC Košice

Nové / Zmenené dokumenty a smernice

Nové / Zmenené dokumenty a smernice

Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 03/2017

Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 03/2017

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

Na základe doplňujúcich podkladov, DK SKrZ začala dňa 30.05.2017 disciplinárne konanie pána Miloša Fukasa proti Monike Kuštárovej, HK kraso Nitra, vo veci jej nie vhodných slovných vyjadrení v prostredí tréningového pôsobenia v HK Kraso Nitra.

Mgr. Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ

Rozhodnutia disciplinárnej komisie

Rozhodnutie disciplinárnej komisie 1/2017
Rozhodnutie disciplinárnej komisie 2/2017

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia pri SKrZ oznamuje, že dňa 14. februára 2017 bol v zmysle disciplinárneho poriadku zaslaný na disciplinárnu komisiu podnet klubu Skating sports n.o proti organizátorovi pretekov 40.cena mesta Prešov, konaného 12.-13.11. 2016 – KK Prešov, ( predsedovi p. H.Zamborskej ) a VRZ p . Hedvige Fialkovej, ktoré porušili súťažný poriadok SKrZ pre sezónu 2016/17 v bode čl. 2 ( právo účasti ), bod 1 a žrebovanie.
Týmto dňom, (14.02.2017 ) začala Disciplinárna komisia pri SKrZ v predmetnej veci disciplinárne konanie.

Mgr.Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ
14.02. 2017

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia pri SKrZ oznamuje, že dňa 7. februára 2017 bol zaslaný na disciplinárnu komisiu podnet Kraso klubu Prešov na organizátora pretekov Klub Crow aréna FSC Košice a vedúcu rozhodcovského zboru pani Ivanu Bebkovú, za porušenie smernice SKrZ – Systém vzdelávania rozhodcov a ďalších činovníkov krasokorčuľovania v systéme rozhodovania.
Týmto dňom, ( 07.02.2017 ) začala Disciplinárna komisia pri SKrZ v predmetnej veci disciplinárne konanie.

Mgr. Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ
07.02.2017

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company