Category Archives: Disciplinárna komisia

Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 01/2019

 Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 01/2019

Začatie disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia pri SKrZ  oznamuje, že dňa 20.02. 2019 dostala podnet na disciplinárne konanie od  KK Kraso Prešov,  proti pani Martine Lukáčovej a pani Ivane Bebkovej,  za porušenie „konfliktu záujmov“, pri rozhodovaní  pretekov Slovenského pohára –  Crow Aréna Trophy 2018, konanom  8.-9.12.2018 v Košiciach.

V Martine 23.02. 2019

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

 Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

 Prerušenie disciplinárneho konania proti rozhodnutiu Komisie pre riešenie sporov č.1/2018

Vyjadrenie DK SKrZ k odvolaniu Crow Arena FSC Košice

 Vyjadrenie DK SKrZ k odvolaniu Crow Arena FSC Košice

Nové / Zmenené dokumenty a smernice

Nové / Zmenené dokumenty a smernice

Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 03/2017

Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 03/2017

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

Na základe doplňujúcich podkladov, DK SKrZ začala dňa 30.05.2017 disciplinárne konanie pána Miloša Fukasa proti Monike Kuštárovej, HK kraso Nitra, vo veci jej nie vhodných slovných vyjadrení v prostredí tréningového pôsobenia v HK Kraso Nitra.

Mgr. Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ

Rozhodnutia disciplinárnej komisie

Rozhodnutie disciplinárnej komisie 1/2017
Rozhodnutie disciplinárnej komisie 2/2017

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company