Začatie disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia pri SKrZ  oznamuje, že dňa 20.02. 2019 dostala podnet na disciplinárne konanie od  KK Kraso Prešov,  proti pani Martine Lukáčovej a pani Ivane Bebkovej,  za porušenie „konfliktu záujmov“, pri rozhodovaní  pretekov Slovenského pohára –  Crow Aréna Trophy 2018, konanom  8.-9.12.2018 v Košiciach.

V Martine 23.02. 2019

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4