Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia pri SKrZ oznamuje, že dňa 7. februára 2017 bol zaslaný na disciplinárnu komisiu podnet Kraso klubu Prešov na organizátora pretekov Klub Crow aréna FSC Košice a vedúcu rozhodcovského zboru pani Ivanu Bebkovú, za porušenie smernice SKrZ – Systém vzdelávania rozhodcov a ďalších činovníkov krasokorčuľovania v systéme rozhodovania.
Týmto dňom, ( 07.02.2017 ) začala Disciplinárna komisia pri SKrZ v predmetnej veci disciplinárne konanie.

Mgr. Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ
07.02.2017

Powered by WordPress and Bootstrap4