Category Archives: DOKUMENTY

Zápisnica TMK č. 4/2018

 Zápisnica TMK č. 4/2018

  Príloha 1 k zápisnici TMK č. 4/2018

 

Všeobecná časť školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa

Všeobecná časť školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa

Trénersko vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/)
Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na:
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/prihlasenie-a-financovanie-vzdelavania/

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím doc. PaedDr. Martina Pupiša, PhD. na martin.pupis@umb.sk.

TERMÍN ŠKOLENIA:
10.-11.11.2018 – VŠEOBECNÁ ČASŤ 1.KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – PODROBNOSTI A PRIHLÁSENIE [2]
09.-11.11.2018,  VŠEOBECNÁ ČASŤ 2. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – PODROBNOSTI A PRIHLÁSENIE [2]

Riedell Ice Cup Praha 2018

 PRIC Annoucement 2018 Praha

Správa kontrolnej komisie zo dňa 05.10.2018

 Správa kontrolnej komisie zo dňa 05.10.2018

Testy výkonnosti č. 1 – 8

 Testy výkonnosti

Testy výkonnosti 06.-07.10.2018 Pezinok

 Propozície testy – Pezinok 06. – 07.10.2018

 Nová prihláška na testy

  Zoznam a časový rozpis – Testy Pezinok

 Záverečná správa predsedu testovacej komisie Pezinok

Zápisnice zo zasadnutia RK 22.-23.09.2018

 Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 22.09.2018

 Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 23.09.2018

Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2018/2019

  Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2018/2019 

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company