Category Archives: DOKUMENTY

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 04/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 17.04.2019 začala disciplinárne konanie podané KK Kraso Prešov proti členom Komisie pre riešenie sporov SKrZ. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK č. 04/2019

Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 03/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 05.04.2019 začala disciplinárne konanie podané pani Mgr. Máriou Lörinčíkovou proti Silvii Končekovej KK Iskra Banská Bystrica. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK č. 03/2019

 Podnet na DK

Oznámenie DK SKrZ k podnetu č. 03/2019

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Krasokorčuliarske sústredenie, Námestovo 04.-11.6.2019

Informácie
Informačný list samoplatcovia
Návratka samoplatcovia
Návratka tréner samoplatca

Zápisnica TMK č. 3/2019

Zápisnica TMK č. 3/2019

Plnenie kritérií 2018/2019 Mladší žiaci

 Plnenie kritérií 2018/2019 Starší žiaci

 Plnenie kritérií 2018/2019 Seniori

Plnenie kritérií 2018/2019 Juniori

Plnenie kritérií 2018/2019 sumár

 

Rada predsedov, 11. mája 2019, Bratislava

Rada predsedov, 11. mája 2019

Pozvánka

Uznesenia z rady predsedov

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Radu predsedov, ktorá sa bude konať dňa 11. mája 2019 (v sobotu) o 10:30 hod. v aule Domu športu, adresa: Junácka 6, 832 80, Bratislava.

Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 10:00 hod. do 10:30 hod.

Presný program Rady predsedov ako aj ďalšie dokumenty a pozvánka budú zaslané predsedom klubov po ich schválení VV SKrZ.

S úctou,

Ing. Jozef Beständig

Predseda VV SKrZ

Valné zhromaždenie SKrZ, 25. mája 2019, Ružomberok

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia SKrZ, 25. mája 2019

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 25. mája 2019 (v sobotu) o 09:30 hod. v hoteli Kultúra v Ružomberku, adresa: A. Bernoláka 1397/1, 034 01, Ružomberok.
Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 09:00 hod. do 09:30 hod.

S úctou,

Ing. Jozef Beständig
Predseda VV SKrZ

 Zápisnica z Valného zhromaždenia SKrZ dňa 25.05.2019
Uznesenia z VZ SKrZ


Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ a program
Rokovací poriadok SKrZ
Volebný poriadok SKrZ na VZ


Výzva na podávanie návrhov na vyznamenanie členov SKrZ
 Zoznam vyznamenaných
Víťazi Slovenského pohára a Pohára klubov 2018/19


Návrhy na úpravu Stanov a smerníc SKrZ
Správa o činnosti Kontrolnej komisie
Správa o činnosti TMK
Kategórie SP a mimo SP 2019/2020 – návrh TMK
 Výročná správa SKrZ za rok 2018
Rozpočet nákladov a výnosov 2018
Správa k plneniu plánu za rok 2018
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov 2019
Komentár k plánovanému rozpočtu 2019
Porovnanie rozpočtu nákladov a výnosov – plán, skutočnosť 2018 a návrh 2019


Materiály z Rady predsedov
 Uznesenia z Rady predsedov


Súhrnný zoznam kandidátov do volieb konaných počas VZ SKrZ dňa 25.05.2019
Výkonný výbor:

  • Lýdia Lackovičová (RK) – zodpovedná za ekonomiku a hospodárenie

Cestovný príkaz na Valné zhromaždenie 25.05.2019 – vyplnený cestovný príkaz odovzdajte pri registrácii na mieste konania VZ

Aktualizované: 19.06.2019 o 23:58

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 02/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 26.03.2019 začala disciplinárne konanie podané KK Prešov proti pani Márii Marčišinovej-Pucherovej zo SKS Prešov. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK SKrZ č. 02/2019

 Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Zápisnica VV SKrZ č. 2/2019

 Zápisnica VV SKrZ č. 2/2019

Powered by WordPress and Bootstrap4