Category Archives: DOKUMENTY

Oznámenie o konaní previerok

Zoznamy / Výsledky

Vážení športovci a tréneri,

dovoľte, aby sme Vás v mene Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu informovali o konaní previerok výkonnosti, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 4. a 5.8.2019 v Námestove počas konania sústredenia reprezentačných družstiev.

v súlade s návrhom TMK a po odsúhlasení VV SKrZ sa previerok na náklady SKrZ povinne zúčastnia nasledovní pretekári:
Juniorky: Ema Doboszová, Alexandra Filcová
Juniori: Marko Piliar
ŠD juniori: Tereza Zendulková – Simon Fukas

Výber
Juniorky: Agáta Bačová
ŠD žiactvo: Margaréte Mušková – Oliver Kubačák

Previerky v kategórii seniorov sa uskutočnia počas pretekov 27. Nepela Memoriál.
Seniorky: Rajičová
Seniori: Klepoch, Neuman

Previerok sa možno zúčastniť aj na vlastné náklady za nevratný poplatok 50 €, za splnenia nasledovných podmienok:
– len záujemcovia z kategórie seniorov, juniorov  a staršieho žiactva A
– Seniorky/seniori – zvládnutý 2A a min. jeden 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2018-2019
– Juniorky/juniori – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2018-2019
– St. žiactvo – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2018-2019 min. na <

Pretekári v kategórii juniorov predvedú juniorský a v kategórii seniorov seniorský krátky program a voľnú jazdu v súlade s pravidlami ISU, v súťažnom oblečení a s plnou náplňou. Pretekári v kategórii staršieho žiactva predvedú krátky program a voľnú jazdu v súlade so súťažným poriadkom ISU, resp. SKrZ a v súťažnom oblečení.
Pretekári sú povinní najneskôr do 25.7.2019 potvrdiť svoju účasť na adresu slovakskating@kraso.sk a v kópii na tmk@kraso.sk a poslať vyplnený formulár „Plánovaná náplň programu“ na adresu naplne@kraso.sk .

Po ukončení previerok na ľade, prebehne zhodnotenie predvedených výkonov za účasti pretekárov, ich trénerov, rozhodcov a technického panelu. Protokol z previerok bude zaevidovaný a zaslaný na sekretariát SKrZ a uložený na web stránke SKrZ. Účastníci sústredenia RD absolvujú okrem slovného hodnotenia aj hodnotenie s videozáznamom so zástupcami členov komisie.
Na základe výsledkov previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP a na ostatné medzinárodné preteky plánované v sezóne 2019/2020. Účasť a výkon na previerkach sú podmienkou nominácie na medzinárodné preteky. V prípade neúčasti na previerkach bude prehodnotené prerozdelenie pridelených dotácií na danú sezónu.
Časový rozpis previerok Vám bude oznámený po potvrdení prihlášok. Prajeme všetkým úspešnú prípravu na previerky výkonnosti.

Ing. Jozef Beständig
Predseda SKrZ

Ing. Zuzana Drnzíková, PhD.
Člen VV zodpovedný za reprezentáciu

Pozvánka na seminár trénerov

TMK Si Vás dovoľuje  pozvať na seminár trénerov všetkých kvalifikačných stupňov, zameraný na Testy Výkonnosti na ľade v sezóne 2019/2020. Seminár bude uznaný aj na predĺženie platnosti trénerskej licencie pre tých trénerov, ktorí to potrebujú.

Dátum konania: 10.-11.08.2019
Miesto konania: Rezort Altis – Námestovo
Organizátor: TMK
Poplatok: 20 €
Variabilný symbol: 10082019
Garant: Zuzana Drnzíková, Silvia Končoková
Prihlášky a úhrada poplatku: do 25.07.2019

1. Prihlášky na seminár je potrebné zaslať do 25.07.2019 na adresu: skoncokova@gmail.com a v kópii na okolka@mail.t-com.sk.
2. Poplatok je potrebné zaslať na č. účtu IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 a do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, variabilný symbol – uvedený v tabuľke. Bez uhradenia poplatku nie je možné sa seminára zúčastniť.
3. Účasť na seminári je na vlastné náklady.
4. Podmienkou účasti na seminári je platný registračný preukaz trénera SKrZ.
5. Hlavnými bodmi seminára budú prednášky zamerané na Testy výkonnosti 2019-2020, a najčastejšie chyby v testoch na ľade. Súčasťou seminára budú prednášky s praktickými ukážkami na ľade aj v telocvični. Prosíme priniesť korčule. Každý tréner si môže zobrať so sebou max. 2 pretekárov. Mená a počet pretekárov treba nahlásiť pri prihlásení.
6. Miesto konania: Námestovo – Rezort Altis:
7. Ubytovanie a stravu je možné zabezpečiť v Rezorte Altis. Predpokladaná cena je 35€/ osoba a noc v prípade plného obsadenia izieb.
8. Časový rozpis bude zaslaný do 30.7.2019, predpokladaný rozsah:
Sobota 14:00-19:30
Nedeľa 8:00-14:00
9. Prednášajúci – člen komisie p. Čuchran, Lukáš Csolley sklz na ľade.

Časový program

Sobota 10.8.2019

12:45                           Zahájenie a prezentácia
                                   (Veľká kongresová sála Hotel Altis) – Drnzíková
13:15 – 14:45              Prednáška test 8-5 + najčastejšie chyby – Drnzíková, Čuchran
15:15 – 16:15              Test 8 a 7 na ľade – Csölley, Čuchran  
16:45 – 17:45              Príprava na suchu Test 8-5 (telocvičňa Resort Altis) – Csölley
18:15 – 19:15              Test 6 a 5 na ľade – Csölley, Čuchran
19:30 – 20:00              Večera
20:00 – 21:00              Prednáška Smernica k testom, organizácia a priebeh testov 
                                   (Veľká kongresová sála Hotel Altis) – Drnzíková

                                   Diskusia

Nedeľa 11.8.2019

8:15 – 09:15                Test 4 a 3 na ľade – Csölley, Čuchran
9:30 – 10:30                Test 2 a 1 na ľade – Csölley, Čuchran
11:00 – 12:30              Prednáška test 4-1 + najčastejšie chyby – Drnzíková, Čuchran
12:30 – 13:00              Obed
13:00                           Záver

Ing. Zuzana Drnzíková, PhD.
Člen TMK

Seminár pre rozhodcov, špecialistov a technických kontrolórov

Dátum konania:  07.09.2019
Miesto konania:  DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Čas: od 11:00- 17:00
Účastnícky poplatok: 5 EUR na účet:  SK04 0200 0000 0017 8827 9653
Variabilný symbol: 07092019
Do poznámky pre príjemcu uveďte meno účastníka seminára.

Program:

  1. Vyhodnotenie sezóny 2018/2019
  2. Hodnotenie v kategórii športové dvojice (A. Simančíková)
  3. Aktuálne zmeny v rozhodovaní pre nasledujúcu sezónu (Bohunická)
  4. Aktuálne zmeny pre technický panel (Drnzíková)
  5. Praktické ukážky s komentovaným hodnotením spoločne – špecialisti, kontrolóri aj rozhodcovia (riadená spoločná diskusia)
  6. Odovzdanie certifikátov absolventom školenia, ktorí robili skúšky v roku 2018
  7. Individuálne konzultácie nominácií rozhodcov a špecialistov pre Slovenský pohár v sezóne 2019/2020 (Benzová)     

Tešíme sa na aktívnu účasť a spoločné stretnutie.

Krasokorčuliarske sústredenie, Námestovo 04.-10.8.2019

POZOR: Termín uzavretia prihlášok predĺžený do 20.7.2019!!!

Informácie
Informačný list samoplatcovia
Návratka samoplatcovia
Návratka tréner samoplatca

Uznesenia VV SKrZ od 26.03. do 10.06.2019

Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie za obdobie od 26.03. do 10.06.2019

Letné sústredenie Prešov II. – 2019

Organizátor: SKATING SPORTS Prešov, Sázavského 1, Prešov 080 01
Miesto: PSK arena Prešov, Pavla Horova 33, Prešov
Termín:

I.Turnus 08.07.2019 – 12.07.2019
II.Turnus 15.07.2019 – 19.07.2019
III. Turnus 22.07.2019 – 26.07.2019

Letné sústredenie Prešov 2019

Správa KK č. 3/2019

Správa KK č. 3/2019

Rozhodnutie Výkonného výboru k Rozhodnutiu DK č. 02/2019

Rozhodnutie Výkonného výboru k Rozhodnutiu DK č. 02/2019

 

 

Powered by WordPress and Bootstrap4