Category Archives: DOKUMENTY

Valné Zhromaždenie SKrZ – 19.05.2018, Banská Bystrica

Valné Zhromaždenie SKrZ sa bude konať dňa 19. mája 2018 o 9:30 v Hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 00 Banská Bystrica.


 Zápisnica z VZ SKrZ dňa 19.05.2018
 Prezenčná listina a zoznam prítomných delegátov na VZ 19.05.2018
 Uznesenia z VZ 19.05.2018
 Správa mandátovej komisie z VZ 19.05.2018


 Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia SKrZ
 Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ a program
Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKrZ


 Výzva na podávanie návrhov na vyznamenanie členov SKrZ
 Zoznam vyznamenaných


Návrh plánu nákladov a výnosov rok 2018 – AKTUALIZOVANÉ
Schválený plán nákladov a výnosov na rok 2018
Komentár k plánovanému rozpočtu 2018
Správa k plneniu plánu za rok 2017
Výročná správa SKrZ za rok 2017
Správa Kontrolnej Komisie SKrZ
 Správa Disciplinárnej komisie SKrZ
 Správa o činnosti TMK
 Správa o činnosti TK a VZŽ
Materiály k správe o činnosti TK a VZŽ


Súťažný poriadok – návrh úprav TK
Ekonomická smernica – návrh úprav TK
Registračný poriadok – návrh úprav TK
Sadzobník poplatkov – návrh úprav TK
Návrh kategórií SP aj mimo SP na sezónu 2018/2019
 Kategorizácia 2018/2019 – návrh TK
Návrh Disciplinárnej komisie na úpravu Disciplinárneho poriadku, Etického kódexu a Stanov SKrZ
Návrh VV SKrZ na úpravu stanov SKrZ


 Cestovný príkaz na Valné zhromaždenie 19.05.2018 – vyplnený cestovný príkaz odovzdajte pri prezentácii na mieste konania VZ

Všeobecná časť školenia trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2018 Všeobecnú časť školenia trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa.

Termín školenia:

12.-13.5.2018 – všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa

20.-22.4.2018,  všeobecná časť 2. kvalifikačného stupňa

Podmienky účasti: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (odborné alebo s maturitou)

Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na: 
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

Informáciu o prihláške na školenie prosím zaslať aj na tmk@kraso.sk.

Seminár trénerov 5.5.2018 – Bratislava

Seminár trénerov sa bude konať dňa 5. mája 2018 od 9:00 hod. v aule Domu športu, Junácka 6, 831 04 Bratislava.


 Pozvánka na seminár trénerov – 05.05.2018

 Časový rozpis

Zápisnica VV SKrZ č. 2/2018

 Zápisnica VV SKrZ č.2/2018

Správa kontrolnej komisie zo dňa 25.03.2018

 Správa KK zo dňa 25.3.2018

Máme pred sebou posledné vrcholové preteky tejto sezóny

Máme pred sebou posledné vrcholové preteky tejto sezóny – Majstrovstvá sveta v Miláne, na ktorých budú Slovensko reprezentovať Nicole Rajičová v ženskej sólovej disciplíne a Lukáš Csölley s Luciou Myslivečkovou v tancoch na ľade.

Všetci traja reprezentanti absolvovali množstvo pretekov a radi spomenieme vystúpenie na Majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v januári v Moskve. Nicole tam obsadila vynikajúce 6.miesto a predviedla veľmi kvalitné programy, ktoré dávali priestor myšlienkam ako by mohla zamiešať kartami v Pjongčangu ;). Tanečníci si svojimi vystúpeniami vybojovali 17.miesto a potvrdili slušnú formu do bojov na ZOH. V Moskve nás reprezentovala aj juniorka Silvia Hugec, ktorá zažila európsku atomosféru po prvýkrát a vynikajúcim krátkym programom si zabezpečila postup do finále a celkovo obsadila 24.miesto. Zastúpenie sme mali aj v mužskej kategórii, kde Michael Neumann obsadil 29.miesto.

Ešte stále v nás rezonujú spomienky na nedávne Zimné olympijské hry v Pjongčangu, ktoré sa niesli v duchu vášne a prepojenia. Každým dňom sme sledovali výkony všetkých našich olympionikov a tešili sa z ich výkonov spoločne s nimi. Aj v krasokorčuľovaní sme mali svoje zastúpenie a to hneď v dvoch disciplínach! Nicole Rajičová si olympijské hry užila naplno a jej vystúpenie bolo na zopár malých drobností na vynikajúcej úrovni, a vybojovala si krásne 14.miesto. Tanečný pár Lukáš Csolley a Lucie Myslivečková prežili ZOH v plnom nasadení a s radosťou, prebojovali sa do finále a v celkovom zúčtovaní skončili na výbornom 20.mieste.

Na záver pripomenieme, že Majstrovstvá sveta začínajú v Miláne už tento týždeň a naši reprezentanti sa predstavia svojimi krátkymi programami:

 

21.3. o 11.00 – krátke programy ženy – Nicole Rajičová

23.3. o 11.00 – krátky program TD – Lucie Myslivečková/Lukáš Csolley

www.isuresults.com/results/season1718/wc2018/index.htm

Všetkým držíme palce!

Foto: ISU, SKrZ

Rozšírené zasadnutie trénerov

TMK organizuje rozšírené zasadnutie trénerov na tému návrh na zmenu v Súťažnom poriadku v hlave III. – Vekové kategórie pre sezónu 2018/2019, ktoré sa bude konať počas M-SR ml. žiactva a nádejí v Ružomberku v sobotu 3.3.2018 o 18:30 hod. Účasť trénerov a ich návrhy sú vítané.

Zápisnica TMK č.1/2018

 Zápisnica TMK č.1/2018

 Príloha 1 k zápisnici TMK č. 1/2018

 Príloha 2 k zápisnici TMK č. 1/2018

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company