Category Archives: DOKUMENTY

Krasokorčuliarske sústredenie, Pezinok 23.-30.4.2019

Informácie – Sústredenie Pezinok

 Informačný list – Samoplatcovia

 Návratka – Samoplatcovia

 Návratka – Tréner samoplatca

 

 

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v krasokorčuľovaní

TMK si Vás dovoľuje pozvať na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v krasokorčuľovaní – časť
špecializácia.
Dátum konania: 10. – 12.5.2019
Miesto konania: Košice
Organizátor: TMK 
Poplatok: 80 EUR
Variabilný symbol: 052019
Garant: Končoková Silvia, Töcziková Hana
Prihlášky a úhrada poplatku do 20.04.2019

1. Prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 20.04.2019 na adresu: skoncokova@gmail.com a v kópii na hanatoczik@centrum.cz.
2. Poplatok je potrebné zaslať na č. účtu IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 a do správy pre
prijímateľa uviesť meno a priezvisko, variabilný symbol – uvedený v tabuľke a potvrdenie o úhrade zaslať na adresu slovakskating@kraso.sk a hospodar.kraso@gmail.com. Bez uhradenia poplatku
nie je možné sa školenia zúčastniť.
3. Účasť na školení je na vlastné náklady.
4. Podmienkou účasti na školení je byť členom SKrZ.
5. Časový program Vám bude zaslaný po uzávierke prihlášok, predpokladaný začiatok 10.5.2019 o 14:00.

PaedDr. Silvia Končoková, PhD.
Člen TMK

Pozvánka na školenie trénerov

7. ročník medzinárodného krasokorčuliarskeho sústredenia

Figure Skating Club Žilina Vás pozýva na 7. ročník medzinárodného krasokorčuliarskeho sústredenia v Trenčíne v termíne dvoch turnusov a to:

10.8. – 16.8.2019

17.8. – 23.8.2019

Propozície

 Záväzná prihláška

Zápisnica TMK č.2/2019

Zápisnica TMK č.2/2019

Športová osobnosť Košíc

Radi by sme pogratulovali a zaželali všetko najlepšie k získaniu ceny Športová osobnosť Košíc  trénerke z oddielu Kraso Centrum Košice pani Hane Töczikovej, ktorá si ho prebrala v piatok 8.3.2019.
Týmto jej chceme zaželať všetko najlepšie, popriať ešte veľa síl, zdravia ale aj trpezlivosti v trénerskej práci, poďakovať za tú, už odvedenú a veríme, že jej rukami prejde ešte nie jeden talent, ktorý zveľadí a posunie v tomto krásnom športe až k tým najlepším výkonom.

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 01/2019

 Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 01/2019

International Figure Skating Summer – Prague 2019

Prihlášky: BrusleniNa6@gmail.com

info: www.IceSkatingPrague6.cz

ZS Hvězda, Praha 6

Začatie disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia pri SKrZ  oznamuje, že dňa 20.02. 2019 dostala podnet na disciplinárne konanie od  KK Kraso Prešov,  proti pani Martine Lukáčovej a pani Ivane Bebkovej,  za porušenie „konfliktu záujmov“, pri rozhodovaní  pretekov Slovenského pohára –  Crow Aréna Trophy 2018, konanom  8.-9.12.2018 v Košiciach.

V Martine 23.02. 2019

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4