Category Archives: Technická komisia

Testy výkonnosti – Trebišov, 16.1.2022

skrz

Testy Trebišov 2022- Propozície

Testy Trebišov 2022 – Časový rozpis

Bezp. opatrenia – Testy Trebišov

Čestné prehlásenie – Neg. výsledok testu

Testy Trebišov – Záverečná správa

Prehľad prestupov 2020/2021

Prehľad prestupov 2020/2021

Pokyny k prestupovému obdobiu 2021

Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii na Slovensku chceme členom SKrZ umožniť bezpečnú organizáciu ohlasovania prestupov/hosťovaní v riadnom prestupovom období v roku 2021. Ohlasovanie prestupov/hosťovaní bude preto okrem štandardného postupu umožnené aj elektronicky. 

Členovia SKrZ majú možnosť výberu, či svoju Žiadosť spracujú fyzicky štandardným postupom, alebo zvolia elektronickú formu. 

Štandardný postup ohlasovania prestupov/hosťovaní sa riadi Prestupovým poriadkom SKrZ.

Pokyny k prestupovému obdobiu 2021

Zápisnica TK č. 2/2021

Zápisnica TK č. 2_2021

Zápisnica TK č. 1/2021

Zápisnica TK č. 1/2021

Redukované rebríčky SP a postup na M-SR

Redukovaný rebríček – Juniorky
Redukovaný rebríček – Juniori
Redukovaný rebríček – St. žiačky
Redukovaný rebríček – St. žiaci
Redukovaný rebríček – Ml. žiačky
Redukovaný rebríček – Ml. žiaci
Redukovaný rebríček – Ml. nádeje chlapci
Redukovaný rebríček – Nádeje 10 dievčatá
Redukovaný rebríček – St. nádeje chlapci
Redukovaný rebríček – Nádeje 9 dievčatá
Redukovaný rebríček – Nádeje 8 dievčatá
Redukovaný rebríček – Nádeje 7 dievčatá

Prehľad prestupov v riadnom prestupovom termíne 2019/2020

Prestupy 2019

Kategórie mimo SP pre sezónu 2018/2019

 Kategórie mimo SP pre sezónu 2018/2019

Powered by WordPress and Bootstrap4