Category Archives: Technická komisia

Kategórie mimo SP pre sezónu 2018/2019

 Kategórie mimo SP pre sezónu 2018/2019

ISU Communication 2168 preklad a levely 2018/2019

 ISU Communication 2168 preklad

 Levely 2018/2019

Nové / Zmenené dokumenty a smernice

Nové / Zmenené dokumenty a smernice

Zápisnica TK 4/2017

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 19.8.2017

Pokyny k registrácii 2017/2018

Pokyny k registrácii 2017/2018

Zápisnica TK 3/2017

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 30.6.2017

Zápisnica TK 2/2017

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 3.3.2017 v Novom Meste nad Váhom

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára 2016 / 2017

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára ako kritérium na postup na Majstrovstvá SR, podľa hlavy II, bod 2. Súťažného Poriadku SKrZ pre sezónu 2016 / 2017.
Powered by WordPress and Bootstrap4