Category Archives: Výkonný výbor

Uznesenia VV SKrZ od 20.11. do 31.12.2018

 Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie za obdobie od 20.11. do 31.12.2018

Zápisnica VV SKrZ č. 6/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 6/2018

 Prezenčná listina zo zasadnutia VV SKrZ 20.11.2018

Uznesenie VV SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

 Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Rada Predsedov – 27.10.2018

Výkonný výbor SKrZ si Vás dovoľuje pozvať na zasadnutie Rady predsedov za účasti členov VV SKrZ, členov Trénersko – metodickej a Rozhodcovskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2018 (sobota) o 10:00 hod. v Bratislave, v aule Domu športu na Junáckej 6.

 Pozvánka a program

 Zapisnica z rady predsedov

 Vyjadrenie predsedníčky komisie pre testy

 Stanovisko TMK

  Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Prezenčná listina zo zasadnutia VV SKrZ 12.10.2018

 Resumé a výstup zo spoločného zasadnutia komisií na pôde MŠVVaŠ

Rozhodnutie predsedu SKrZ zo dňa 08.08.2018

 Rozhodnutie predsedu SKrZ zo dňa 08.08.2018

Rozhodnutie VV SKrZ zo dňa 31.07.2018

 Rozhodnutie VV SKrZ zo dňa 31.07.2018

Zápisnica VV SKrZ č.4/2018

Zápisnica VV SKrZ č. 4/2018

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company