Category Archives: Výkonný výbor

Dodatky k Výročnej správe SKrZ za rok 2016 a 2017

 Dodatok č. 1 k Výročnej správe 2016

 Dodatok č. 1 k Výročnej správe 2017

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2019

  Zápisnica VV SKrZ č. 1/2019

Uznesenia VV SKrZ od 20.11. do 31.12.2018

 Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie za obdobie od 20.11. do 31.12.2018

Zápisnica VV SKrZ č. 6/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 6/2018

 Prezenčná listina zo zasadnutia VV SKrZ 20.11.2018

Uznesenie VV SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

 Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Rada Predsedov – 27.10.2018

Výkonný výbor SKrZ si Vás dovoľuje pozvať na zasadnutie Rady predsedov za účasti členov VV SKrZ, členov Trénersko – metodickej a Rozhodcovskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2018 (sobota) o 10:00 hod. v Bratislave, v aule Domu športu na Junáckej 6.

 Pozvánka a program

 Zapisnica z rady predsedov

 Vyjadrenie predsedníčky komisie pre testy

 Stanovisko TMK

  Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Prezenčná listina zo zasadnutia VV SKrZ 12.10.2018

 Resumé a výstup zo spoločného zasadnutia komisií na pôde MŠVVaŠ

Rozhodnutie predsedu SKrZ zo dňa 08.08.2018

 Rozhodnutie predsedu SKrZ zo dňa 08.08.2018

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company