Category Archives: Výkonný výbor

Zápisnica VV 5/2017

 Zápisnica VV 5/2017

Zoznam kandidátov do volieb

Súhrnný zoznam kandidátov do volieb konaných počas VZ SKrZ dňa 9.9.2017


Výkonný výbor

 • Vladimír Čuchran (KEK) – podpredseda, zodpovedný za medzinárodnú činnosť
 • Ľubica Paveleková (PUS) – zodpovedná za ekonomiku a hospodárenie

Kontrolná komisia

 • Jaroslav Burian (BAP) – predseda/člen
 • Marián Jozefček (HE)
 • Helena Kažimírová (KEK) – predseda/člen
 • Pavla Mauerová (BAS)
 • Marta Poljaková (LM) – predseda/člen

Disciplinárna komisia

 • Ivan Jakubovič (MT)
 • Ľudmila Komárová (PO)
 • Karol Schlesinger (TN)

Komisia pre riešenie sporov

 • Pavel Miháľ (BR)
 • Katarína Ondášová (KEK)
 • René Pucher (POS)
 • Andrea Ridošková (PUS)
 • Ľudmila Rohaľová (SP)

Výberové konanie na účtovnú firmu

Slovenský krasokorčuliarsky zväz so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 31805540, vypisuje výberové konanie na účtovnú firmu na vedenie komplexného účtovníctva a zúčtovanie finančných dotácií.

Valné zhromaždenie SKrZ

Valné zhromaždenie SKrZ sa bude konať 9.septembra 2017 o 9:30 v Dome Odborov, A. Bernoláka 51, 010 01 Žilina.

Oznámenie o konaní VZ
Pozvánka na VZ
Uznesenie VZ
 Prezenčná listina VZ 09.09.2017
 Zápisnica z VZ 09.09.2017


Rokovací poriadok VZ
Volebný poriadok VZ


Návrh zmien Disciplinárneho poriadku
Návrh na doplnenie Súťažného poriadku

Výberové konanie na miesto generálneho sekretára SKrZ

Slovenský krasokorčuliarsky zväz vypisuje výberové konanie na miesto generálneho sekretára zväzu.

Miesto práce. Bratislava
Druh prac. pomeru: plný úväzok
Plat . podľa schopností a dohody

Náplň práce:
– organizačne a administratívne zabezpečovať prácu sekretariátu zväzu
– organizačne a administratívne zabezpečovať akcie SKrZ
– prijímanie, triedenie, rozdeľovanie, evidovanie a vybavovanie písomností a korešpondencie
– organizovanie a príprava podkladov pre zasadnutia VV, Valné zhromaždenie
– sledovanie termínov úloh
– organizovanie výjazdov reprezentantov a činovníkov SkrZ
– ekonomicky zabezpečovať akcie SKrZ
– spracovávanie ekonomickej agendy SkrZ podľa pracovnej náplne a podkladov na mzdy
– plnenie ad hoc administratívnych činností

Požadujeme:
– aktívna znalosť angličtiny na úrovni C1
– stredoškolské vzdelanie s maturitou
– PC znalosti na užívateľskej úrovni
– komunikačné zručnosti
– organizačné schopnosti
– znalosti ekonomickej agendy

Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na mail: slovakskating@kraso.sk do 20.6.2017

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor

Valné zhromaždenie SKrZ

Valné zhromaždenie SKrZ sa bude konať 3.júna 2017 o 9:30 v hoteli NIVY, Liščie nivy 442/3, 821 08 Bratislava-Ružinov.

Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ
Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKrZ
Volebný poriadok Valného zhromaždenia SKrZ
Zápisnica z Valného zhromaždenia SKrZ
Uznesenie Valného zhromaždenia SKrZ


Výročná správa SKrZ za rok 2016
Správa k plneniu plánu za rok 2016
Porovnanie plánu nákladov a výnosov a skutočnosti na rok 2016
Návrh plánu nákladov a výnosov rok 2017
Komentár k návrhu plánu SKrZ na rok 2017


Správa o činnosti TK a VZŽ
Prehľad pretekov v sezóne 2016 – 2017
Rozhodcovia – účasť na pretekoch 2016/2017 – mimo SP


Správa o činnosti KK


Návrh na úpravu Ekonomickej smernice
Návrh na úpravu Disciplinárneho poriadku
Návrh na Zásady tvorby Športového kalendára


Zasadnutie Rady predsedov a mimoriadne VZ

Uznesenie Rady Predsedov zo dňa 29.4.2017
Uznesenie Valného Zhromaždenia SKrZ zo dňa 29.4.2017

Smernica – Systém vzdelávania rozhodcov

Systém vzdelávania rozhodcov a dalších činovníkov krasokorčuľovania

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company