Category Archives: Výkonný výbor

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 3/2018

Valné Zhromaždenie SKrZ – 19.05.2018, Banská Bystrica

Valné Zhromaždenie SKrZ sa bude konať dňa 19. mája 2018 o 9:30 v Hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 00 Banská Bystrica.


 Zápisnica z VZ SKrZ dňa 19.05.2018
 Prezenčná listina a zoznam prítomných delegátov na VZ 19.05.2018
 Uznesenia z VZ 19.05.2018
 Správa mandátovej komisie z VZ 19.05.2018


 Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia SKrZ
 Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ a program
Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKrZ


 Výzva na podávanie návrhov na vyznamenanie členov SKrZ
 Zoznam vyznamenaných


Návrh plánu nákladov a výnosov rok 2018 – AKTUALIZOVANÉ
Schválený plán nákladov a výnosov na rok 2018
Komentár k plánovanému rozpočtu 2018
Správa k plneniu plánu za rok 2017
Výročná správa SKrZ za rok 2017
Správa Kontrolnej Komisie SKrZ
 Správa Disciplinárnej komisie SKrZ
 Správa o činnosti TMK
 Správa o činnosti TK a VZŽ
Materiály k správe o činnosti TK a VZŽ


Súťažný poriadok – návrh úprav TK
Ekonomická smernica – návrh úprav TK
Registračný poriadok – návrh úprav TK
Sadzobník poplatkov – návrh úprav TK
Návrh kategórií SP aj mimo SP na sezónu 2018/2019
 Kategorizácia 2018/2019 – návrh TK
Návrh Disciplinárnej komisie na úpravu Disciplinárneho poriadku, Etického kódexu a Stanov SKrZ
Návrh VV SKrZ na úpravu stanov SKrZ


 Cestovný príkaz na Valné zhromaždenie 19.05.2018 – vyplnený cestovný príkaz odovzdajte pri prezentácii na mieste konania VZ

Zápisnica VV SKrZ č. 2/2018

 Zápisnica VV SKrZ č.2/2018

Zápisnica VV SKrZ č.1/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 01/2018

Uznesenia VV SKrZ od 23.10. do 31.12.2017

 Uznesenia VV SKrZ od 23.10.2017 do 31.12.2017

Zápisnica VV 5/2017

 Zápisnica VV 5/2017

Zoznam kandidátov do volieb

Súhrnný zoznam kandidátov do volieb konaných počas VZ SKrZ dňa 9.9.2017


Výkonný výbor

 • Vladimír Čuchran (KEK) – podpredseda, zodpovedný za medzinárodnú činnosť
 • Ľubica Paveleková (PUS) – zodpovedná za ekonomiku a hospodárenie

Kontrolná komisia

 • Jaroslav Burian (BAP) – predseda/člen
 • Marián Jozefček (HE)
 • Helena Kažimírová (KEK) – predseda/člen
 • Pavla Mauerová (BAS)
 • Marta Poljaková (LM) – predseda/člen

Disciplinárna komisia

 • Ivan Jakubovič (MT)
 • Ľudmila Komárová (PO)
 • Karol Schlesinger (TN)

Komisia pre riešenie sporov

 • Pavel Miháľ (BR)
 • Katarína Ondášová (KEK)
 • René Pucher (POS)
 • Andrea Ridošková (PUS)
 • Ľudmila Rohaľová (SP)

Výberové konanie na účtovnú firmu

Slovenský krasokorčuliarsky zväz so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 31805540, vypisuje výberové konanie na účtovnú firmu na vedenie komplexného účtovníctva a zúčtovanie finančných dotácií.
Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company