Category Archives: Výkonný výbor

Valné Zhromaždenie SKrZ – 19.05.2018, Banská Bystrica

Valné Zhromaždenie SKrZ sa bude konať dňa 19. mája 2018 o 9:30 v Hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 00 Banská Bystrica.


 Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia

Zápisnica VV SKrZ č. 2/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 02/2018

Zápisnica VV SKrZ č.1/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 01/2018

Uznesenia VV SKrZ od 23.10. do 31.12.2017

 Uznesenia VV SKrZ od 23.10.2017 do 31.12.2017

Zápisnica VV 5/2017

 Zápisnica VV 5/2017

Zoznam kandidátov do volieb

Súhrnný zoznam kandidátov do volieb konaných počas VZ SKrZ dňa 9.9.2017


Výkonný výbor

 • Vladimír Čuchran (KEK) – podpredseda, zodpovedný za medzinárodnú činnosť
 • Ľubica Paveleková (PUS) – zodpovedná za ekonomiku a hospodárenie

Kontrolná komisia

 • Jaroslav Burian (BAP) – predseda/člen
 • Marián Jozefček (HE)
 • Helena Kažimírová (KEK) – predseda/člen
 • Pavla Mauerová (BAS)
 • Marta Poljaková (LM) – predseda/člen

Disciplinárna komisia

 • Ivan Jakubovič (MT)
 • Ľudmila Komárová (PO)
 • Karol Schlesinger (TN)

Komisia pre riešenie sporov

 • Pavel Miháľ (BR)
 • Katarína Ondášová (KEK)
 • René Pucher (POS)
 • Andrea Ridošková (PUS)
 • Ľudmila Rohaľová (SP)

Výberové konanie na účtovnú firmu

Slovenský krasokorčuliarsky zväz so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 31805540, vypisuje výberové konanie na účtovnú firmu na vedenie komplexného účtovníctva a zúčtovanie finančných dotácií.

Valné zhromaždenie SKrZ

Valné zhromaždenie SKrZ sa bude konať 9.septembra 2017 o 9:30 v Dome Odborov, A. Bernoláka 51, 010 01 Žilina.

Oznámenie o konaní VZ
Pozvánka na VZ
Uznesenie VZ
 Prezenčná listina VZ 09.09.2017
 Zápisnica z VZ 09.09.2017


Rokovací poriadok VZ
Volebný poriadok VZ


Návrh zmien Disciplinárneho poriadku
Návrh na doplnenie Súťažného poriadku

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company