Category Archives: Trenérsko-metodická komisia

Zásady postupu na Majstrovstvá Slovenska pre sezónu 2021/2022

skrz

Zásady postupu na M-SR 2021/2022

Webináre prostredníctvom ISU eLearning platformy

Vážení tréneri!
 
Radi by sme Vás upozornili o možnosti absolvovania online webinárov prostredníctvom ISU eLearning platformy. Jedná sa o 10 jednotiek v celkovom trvaní 80 hodín videí, popisov a inštruktáží.
Communication No. 2433 ISU eLearning Online Course Level 1:
 
Webináre sú zadarmo, ale sú limitované počty, tak sa nezabudnite zaregistrovať včas a pripojiť sa na blok prvých webinárov od 25.10.-13.12.2021.
 
S pozdravom
TMK

Testy výkonnosti – 16.10.2021, Trnava

Testy Trnava 2021- Propozície

Testy Trnava 2021- Časový rozpis

Bezp. opatrenia – Testy Trnava

Testy Trnava 2021 – Záverečná správa

Pozvánka – webinár trénerov, 2. blok

Vážení tréneri!

Radi by sme Vás infomovali o konaní 2. bloku webináru s názvom: Optimalizácia športového výkonu a efektívne zvyšovanie výkonnosti v krasokorčuľovaní.

Termín : 02.10.2021 (sobota) čas od 7:45 do 12:00

Obsah :

Základy fyziológie a diagnostiky (doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.) 8:00 -8:55
(aké zaťaženie kedy/ pre akú vekovú kategóriu, na ktoré záťažové parametre sa zamerať+diagnostika)

Psychológia športu (Mgr. Miroslava Rošková, PhD.) 9:00 – 9:55
(psychologická príprava počas jednotlivých cyklov- ideomot. tréning, motivácia, pochvala, ako zvládať stresové a záťažové situácie)

Teória a didaktika športu (prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.) 10:00 -10:55
(zložky šport.tréningu, objemy tréningového zaťaženia v jednotlivých cykloch, zložky šp. prípravydeterminujúce pre šp. výkon, senzitívne obdobia na rozvoj kond. a koord.schopností)

Diagnostika trénovanosti ( Mgr. Juraj Kreminický, PhD.) 11:00 -11:55
(základne gymnastické cvičenia na spevnovanie, posilňovanie a rozvoj flexibility, ako a kedy ich zaradovať
do TP)

Webinár bude realizovaný prostredníctvom platformy MS Teams, všetky podrobné informácie boli zaslané jednotlivým prihláseným trénerom prostredníctvom mail. adries.

Tešíme sa na vašu účasť
TMK

Zápisnica TMK č. 5/2021

Zápisnica TMK č. 5/2021

Pozvánka – webinár trénerov september 2021

Vážení tréneri!

Slovenský krasokorčuliarsky zväz bude organizovať blok dvoch online webinárov na predĺženie platnosti trénerských licencií. Na predĺženie platnosti trénerských licencií je povinná účasť na oboch webinároch.

Prvý blok sa bude konať 01.09.2021 o 9:00 – 12:00 zameraný na Testy výkonnosti v sezóne 2021/22.

Druhý blok sa bude konať posledný septembrový víkend  (konkrétny deň a rozsah upresníme) a bude zameraný na Optimalizáciu športového výkonu a efektívne zvyšovanie výkonnosti v krasokorčuľovaní.

Tréneri, ktorí majú záujem o webinár sa musia prihlásiť zaslaním emailu na mail adresu: skoncokova@gmail.com  (meno, priezvisko, trénerský stupeň a názov klubu), zaplatiť poplatok v sume 10 eur na číslo účtu:

IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

VS: 092021

do 25.08.2021.

Pre rýchlejšiu identifikáciu platby prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, VS 092021. Webinár bude organizovaný prostredníctvom platformy Google meet.

Tešíme sa na vašu účasť

TMK

Zápisnica TMK č. 4/2021

Zápisnica TM č. 4/2021
Nominačné kritériá 2021/2022
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2021/2022
Náplne KP a VJ Športové dvojice 2021/2022

Náplne KP a VJ pre sezónu 2021/22

Náplne KP a VJ 2021/2022
Náplne RT a VT 2021/2022 pre tance na ľade
Náplne KP a VJ Športové dvojice 2021/2022
Kategórie mimo SP 2021/2022

Powered by WordPress and Bootstrap4