Category Archives: Trenérsko-metodická komisia

Oznámenie o previerkach

 Oznámenie o previerkach 2018

Zápisnica TMK č. 2/2018

 Zápisnica TMK č. 2/2018

  Príloha č.1 k zápisnici TMK č. 2/2018

Príloha č.2 k zápisnici TMK č. 2/2018

 Príloha č.3 k zápisnici TMK č. 2/2018

Všeobecná časť školenia trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2018 Všeobecnú časť školenia trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa.

Termín školenia:

12.-13.5.2018 – všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa

20.-22.4.2018,  všeobecná časť 2. kvalifikačného stupňa

Podmienky účasti: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (odborné alebo s maturitou)

Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na: 
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

Informáciu o prihláške na školenie prosím zaslať aj na tmk@kraso.sk.

Seminár trénerov 5.5.2018 – Bratislava

Seminár trénerov sa bude konať dňa 5. mája 2018 od 9:00 hod. v aule Domu športu, Junácka 6, 831 04 Bratislava.


 Pozvánka na seminár trénerov – 05.05.2018

 Časový rozpis

Rozšírené zasadnutie trénerov

TMK organizuje rozšírené zasadnutie trénerov na tému návrh na zmenu v Súťažnom poriadku v hlave III. – Vekové kategórie pre sezónu 2018/2019, ktoré sa bude konať počas M-SR ml. žiactva a nádejí v Ružomberku v sobotu 3.3.2018 o 18:30 hod. Účasť trénerov a ich návrhy sú vítané.

Zápisnica TMK č.1/2018

 Zápisnica TMK č.1/2018

 Príloha 1 k zápisnici TMK č. 1/2018

 Príloha 2 k zápisnici TMK č. 1/2018

Priebežné plnenie kritérií

Priebežné plnenie kritérií 2017/2018

Zápisnica TMK č. 3/2017

 Zapisnica TMK č. 3/2017

 Príloha 1 k zápisnici TMK č. 3/2017

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company