Category Archives: DOKUMENTY

Ice Crew Camp 2020 – Aktualizované!

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2020

Stanovisko Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu k zrušenie ISU JGP Košice 2020 a Nepela Memorial 2020

Bratislava, 18.5.2020

Dňa 14.5.2020 zasadal prostredníctvom online video konferencie Výkonný výbor slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. Počas tohto zasadnutia VV SKrZ rozhodoval aj o plánovaných medzinárodných pretekoch v súvislosti s momentálnou situáciou na Slovensku a v zahraničí spôsobenou celosvetovou pandémiou COVID-19.

Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých podmienok a obmedzení, VV SKrZ rozhodol o zrušení ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – medzinárodnej súťaže v krasokorčuľovaní, ktorá sa mala konať v dňoch 2.- 5. septembra 2020        v Košiciach. V súčasnej situácii SKrZ nemôže krasokorčuliarom zaručiť kvalitné podmienky pre medzinárodnú súťaž    a taktiež nedokáže zaručiť plnenie požiadaviek vyplývajúcich z memoranda o usporiadaní podujatí Junior Grand Prix.

Z rovnakého dôvodu vedenie SKrZ rozhodlo o zrušení ISU CS Nepela Memorial 2020, ktorý sa mal konať v dňoch      16. – 19. septembra 2020 v Bratislave. V súčasnej situácii nemôžeme zaručiť kvalitné podmienky pre medzinárodnú súťaž a zaručiť plnenie všetkých požiadaviek na usporiadanie súťaže na najvyššej medzinárodnej úrovni.

Slovenský krasokorčuliarsky zväz vyjadruje hlboké poľutovanie nad zrušením obidvoch medzinárodných súťaží, ktoré vzniklo v dôsledku celosvetovej pandémie COVID-19. Veríme, že po stabilizácii situácie vo svete i na Slovensku, budeme môcť opätovne privítať celosvetovú krasokorčuliarsku špičku, na nami usporiadaných medzinárodných súťažiach.

Krasokorčuliarske sústredenie – KRÁSNO NAD KYSUCOU 2020

Propozície – Sústredenie I.
Propozície – Sústredenie II.

3. ročník sústredenie Prešov – Aktualizované!

3.ročník – sústredenie Prešov 2020

Základy stravovania SKrZ

Zdravá a vyvážená strava je jednou zo základných zložiek správneho fungovania športovca a hlavne mládeže. Aktívne športovanie vyžaduje kvalitný energetický príjem a zároveň regeneráciu síl. TMK so schválením VV SKrZ dala vypracovať dokument Základy stravovania, ktorý vypracovala pre potreby SKrZ p. Ing. Jana Trebulová.

Okrem základov správneho stravovania, ktoré obsahuje, zahŕňa aj príklad rozloženia jedál pre rôzne vekové kategórie, zvlášť pre chlapcov a dievčatá, obsahuje príklad týždenného jedálneho lístka pre vybranú vekovú kategóriu a niekoľko zdravých receptov.

Uvedený materiál má byť pomôckou pre správne a vyvážené stravovanie a pestovanie zdravých návykov už od útleho detstva. Materiál je dostupný pre trénerov registrovaných v SKrZ na vyžiadanie na adrese tmk@kraso.sk. Tréneri ho budú ďalej distribuovať svojim zverencom. Každý športovec je jedinečný, má iné potreby a podmienky rozvoja.  Uvedené informácie a konkrétne záležitosti je preto potrebné konzultovať s vlastným trénerom a prispôsobiť ich konkrétnym potrebám a možnostiam.

Veríme, že Vám bude nápomocný.

Materiál je určený pre vlastné potreby členov SKrZ, nie na verejnú distribúciu, z uvedeného dôvodu bude dostupný na vyššie uvedenej adrese na vyžiadanie trénerov.

Zuzana Drnzíková

Člen VV SKrZ zodpovedný za reprezentáciu a členovia TMK

Oznámenie o presunutí Valného zhromaždenia SKrZ na neurčitý termín

Výkonný výbor SKrZ si Vás dovoľuje informovať, že vzhľadom k situácii s obmedzeniami ohľadom nákazy COVID-19 sa Valné zhromaždenie SKrZ plánované na 23.5.2020 týmto presúva na iný, neurčitý termín, a tento termín bude Výkonným výborom stanovený, akonáhle to uvoľnené opatrenia umožnia.

Oznámenie o zrušení júnového sústredenia SKrZ!

Výkonný výbor SKrZ si Vás dovoľuje informovať, že na základe pretrvávajúcich obmedzení v dôsledku šíriacej sa nákazy COVID-19 a nariadení orgánov Slovenskej republiky, sa týmto ruší plánované sústredenie SKrZ v termíne 13.6. – 19.6.2020 v Pezinku.

Naďalej budeme sledovať vývoj situácie a informácie ohľadom uskutočnenia alebo zrušenia augustového sústredenia budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Powered by WordPress and Bootstrap4