Category Archives: Aktuality

Opatrenia SKrZ vzhľadom k novému koronavírusu

Vážení športoví priatelia,

V zmysle opatrení prijatých do dnešných dní Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR ohľadom vírusu SARS-CoV-2, VV SKrZ prijal tieto opatrenia, z ktorých časť sme už zverejnili na webe kraso.sk.
 
Až do odvolania sú zrušené všetky zväzové aktivity zahŕňajúce súťaže, testy, sústredenia (nielen domáce, ale i zahraničné), ale aj akékoľvek iné aktivity vyžadujúce osobný kontakt s inými osobami.
 
Vzhľadom k faktu, že VV SKrZ na 23. 5. 2020 zvolal Valné zhromaždenie SKrZ, je veľmi pravdepodobné, že tento termín budeme musieť presunúť. O presunutí termínu Valného zhromaždenia VV SKrZ rozhodne na základe aktuálnej situácie najneskôr do konca apríla 2020, o čom Vás budeme informovat.
 
Sekretariát od piatku, 13. 3. 2020 až do odvolania je funkčný iba prostredníctvom mailu. Pokiaľ zasielate poštou akékoľvek dokumenty, prosím, posielajte ich kompletne aj mailom na slovakskating@kraso.sk a priložte aj sken/kópiu podacieho lístka, resp. poštu posielajte obyčajnou cestou, nie doporučene.
 
Prosím všetkých členov SKrZ, najmä tých, ktorý sa zdržiavajú v lokalitách, kde nový vírus (zatiaľ) nebol potvrdený, aby sa správali maximálne zodpovedne a vylúčili (či aspoň obmedzili) akýkoľvek kontakt s inými osobami.
 
S prianím pevného zdravia ale i šťastia všetkým!
 
Jozef Beständig
Predseda VV SKrZ

Oznámenie o zrušení aprílového sústredenia SKrZ!

Výkonný výbor SKrZ po konzultácii s Trénersko-metodickou komisiou a pozvanými trénermi, na základe aktuálnej situácie ohľadom šíriacej sa nákazy COVID-19 a nariadení orgánov Slovenskej republiky, týmto ruší svoje plánované sústredenie v termíne 19.4. – 25.4.2020 v Pezinku.

Veľmi nás mrzí, že musíme pristúpiť k takémuto kroku, avšak VV SKrZ zastáva názor, že prevencia a ochrana zdravia našich pretekárov ako aj trénerov je prvoradá. Naďalej budeme dôkladne sledovať vývoj situácie a o prípadnom náhradnom termíne VV SKrZ rozhodne neskôr.

Sústredenia, ktoré sú naplánované na 13.6. – 19.6.2020 a 9.8. – 16.8.2020 v danej chvíli zrušené neboli a SKrZ bude naďalej pracovať na ich organizačnom zabezpečení.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Za VV SKrZ
Csaba Kürti
Generálny sekretár

Oznámenie SKrZ o zrušení plánovaných testov výkonnosti!

Výkonný Výbor SKrZ týmto oznamuje, že na základe vývoja situácie ohľadom šírenia vírusu COVID-19, na základe nariadení orgánov SR a na základe nariadenia mesta Žilina, ktoré nariadilo zrušiť všetky športové a kultúrne podujatia na území mesta do 15.4.2020, SKrZ ruší plánované testy výkonnosti, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 4.4.2020 v Žiline.

Náhradný termín testov nateraz nie je určený.

O ďalšom vývoji a prípadných ďalších obmedzeniach Vás budeme priebežne informovať na základe vývoja situácie.

Powered by WordPress and Bootstrap4