Krasokorčuliarske pripomenutie…

V živote človeka pri okrúhlych výročiach obyčajne prichádza chvíľa, vhodná na malé pozastavenie sa, či spomienku.
Áno, práve tohtoročný dátum,  22. – 24. november 2012 je ten, ktorý plným právom dáva príležitosť širokej krasokorčuliarskej verejnosti, k takémuto pozastaveniu sa. Áno práve v tento deň sa bude konať na zimnom štadióne v Banskej Bystrici 50. ročník VC SNP v krasokorčuľovaní.  V rodinnom kruhu krasokorčuliarov, jednoducho „banskobystrická juniorka“

Práve 7.februára 1963 na schôdzi výboru krasokorčuliarskeho oddielu TJ Iskra Smrečina konanej v Železničnej lekárskej stanici v Banskej Bystrici za účasti p. Koštu, Šátka, Gondu, Gatialovej, dr.Tichého, Mihalčiaka, Šrámkovej a Dobríka bolo prijaté uznesenie č.7, kde výbor spomínaného klubu sa jednohlasne uzniesol, že v dňoch 9. a 10. marca 1963 na ukončenie sezóny usporiadajú preteky o Veľkú cenu SNP v Banskej Bystrici, na ktoré pozvú krasokorčuliarske  oddiely z Bratislavy, Trnavy, Nitry, Trenčína, Košíc, Martina a Žiliny. A tu sa to vlastne všetko začalo…

História banskobystrického krasokorčuľovania sa datuje do roku 1873, ( o čom je aj písom- ná správa v týždenníku „Figyelö“ ), kedy vznikol v tomto meste ďalší krasokorčuliarsky spolok na území dnešného Slovenska. Ďalším dôležitým medzníkom krasokorčuľovania v tomto meste je rok 1922, kedy zásluhou profesora Mesíka a starostu mesta pána Vajdu a pána Šeboka, vzniká prvý oddiel ŠK Slávia s výkonnostnými pretekármi. Z „pretekovej histórie „ Banskej Bystrice stojí za zmienku aj rok 1924, kedy sa tu konali prvé krasokorčuliarske preteky a v roku 1932 už aj s „visačkou“ medzinárodnej účasti. V roku 1935 sa tu konali dokonca i majstrovstva Československa.

Nové oživenie krasokorčuľovania v Banskej Bystrici nastáva v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď nadšenci tohto krásneho športu pod vedením Jána Koštu založili nový oddiel a v roku 1963 aj nové preteky – Veľká cena SNP – , ktoré v roku 1966 sa konali už s medzinárodnou účasťou.  Juniorsky charakter tomuto preteku presadili známe osoby banskobystrického krasokorčuľovania, dr.Ervín Tichý a profesor Milan Gonda. „Juniorka“ sa postupne stáva v krasokorčuliarskom svete známym pojmom, zásluhou mnohých obetavých ľudí  a organizačných štábov, ktoré pracovali pod vedením pánov Gondu, Fašku, Sebenského, Kuchtu, Dzurianika, Tóčika, Dlhopolčeka, Žabku, Končoka a Šabu. Za úspechmi 50 ročnej histórie tohto, snáď najstaršieho pravidelne sa konajúceho krasokorčuliarskeho preteku na „starom kontinente“ je ešte množstvo ďalších funkcionárov, trénerov a rozhodcov, či nadšencov krásnych oblúkov a piruet, za ktorých mi nedá nespomenú najmä pani Lakatošovú, Belkovú, Šveca, Handzuša, Kuchtiaka, Kúdelovú, Horniaka, Mišurovú a mnohých ďalších…
Zaujímavosťou histórie VC SNP je skutočnosť, že v roku 1997 bol tento pretek zaradený do juniorskej série I.S.U pretekov – „I.S.U. Junior Champions Series“  Bolo to nielen ocenenie práce organizátorov VC SNP, ale aj celého Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, ktorý v tom čase sa pripravuje na usporiadanie Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní ( 2001, Bratislava  ).
Veľkosť popularity VC SNP, za roky svojej existencie potvrdzuje i údaj, že počet zúčastnených krajín prekročil číslo 20. Športová stránka tohto krasokorčuliarskeho podujatia má tiež svoje „príbehy“. Viacerí neskorší majstri sveta, či Európy, ktorí sa VC SNP zúčastnili, nemali možnosť prežívať krásne chvíle radosti a šťastia na stupňoch víťazov VC, ( napr. Erratová, Morgensterová z bývalej NDR či Filipowsky z Poľska ) , čo mnohokrát platilo ale aj opačne. História „banskobystrickej juniorky“ sa nerozlučne spája s viacerými významnými kraso-korčuliarmi, ktorí tu prežívali svoj „medzinárodný krst“. Nedá nespomenúť aspoň niekto- rých reprezentantov svojich krajín, ktorí práve tu „Pod Urpínom“ začali písať svoju úspešnú krasokorčuliarsku kariéru. Spomeniem aspoň niekoľkých: B. Wunderlich, H.Schulz, C.Weissenbergerová z bývalej NDR, R.Koppelent, C.Binderová, S. a P. Handschmanovci, B.Schubová, W.Schwarz, E.Danzer z Rakúska, P.Pelissier, N.Hasslerová z Francúzska,  W.Sessionová – M.Reed z Veľkej Británie,  R.Galindo z USA, K.Kokora, S.Šachraj, M.Čer- kasovová, Bestemianová – Bukin, J.Ovčinikov, I.Rodininová a A.Zajcev  z bývalého ZSSR,  S.Calegariová – P.Camerlengo z Talianska, L.Vajda, Ch.Regöciová – A.Sallay z Maďarska,  a  ďalší.
Z mnohých našich, českých a slovenských krasokorčuliarov spomeniem len O.Nepelu, J.Sa- bovčíka a H.Maškovú, či Písanská – Musil.
Na dôležitosti a popularite VC SNP sa podieľali  aj známe krasokorčuliarske osobnosti, ktoré za mantinelom v Banskej Bystrici viedli už svojich neskorších zverencov. Videli sme tam H.Múdru, G.Saifertovú, D.Towlerovú, N.Žukovú, K.Divína, C.Fassiho, I.Rezka, F.Pechara, A.Buřilovú a iných.
Neodmysliteľnou súčasťou VC SNP boli aj známe funkcionárske osobnosti ISU, ako bol dr. Terták z Maďarska, dr.J.Dědič, Ing.E.Skákala, dr.I.Mauer a ďalší. 
 
Časom, zmenou spoločenskej, politickej a ekonomickej klímy na Slovensku, ktorá neobišla ani krasokorčuliarsky športe, dostáva sa organizátorom VC SNP čoraz menej finančných prostriedkov, materiálnych podmienok a tým aj ľudí, ochotných pokračovať vo vysoko nastavenej „laťke“ tohto významného krasokorčuliarskeho podujatia, čo postupne spôsobilo utlmovanie jeho povesti a úrovne.

Dnes, pri pripomienke jeho krásneho výročia, 50. ročnej existencie a kontinuity tohto preteku, treba vysoko vyzdvihnúť jeho organizátorov, na čele s predsedom krasokorčuliarskeho klubu Iskra Banská Bystrica, pánom Mgr. Borisom Šabom, ktorí v posledných rokoch vyvíjanú maximálne úsilie o prinavrátenie „pojmu VC SNP v krasokorčuľovaní“.
Pri tomto krásnom 50. výročí im prajeme veľa športových a organizačných úspechov.

 

Spracoval: Mgr.Ivan Jakubovič

Powered by WordPress and Bootstrap4