Súťaž o najkrajšiu kresbu s krasokorčuliarskou tematikou

Vážení pretekári SKrZ,

vyhlasujem súťaž o najkrajšiu kresbu s krasokorčuliarskou tematikou.
Svoje kresby v rozmere výkresu A4 technikou podľa vlastného výberu vyhodnotí trojčlenná komisia   zložená z reprezentantov na šampionátoch r. 2013 a predsedníčkou bude Emese Nagy zo ZŠ Komárno, ktorá má svoj prekrásny obrázok s tematikou krasokorčuľovania uverejnený v kalendári TV JOJ/ Allianz Veľké športové momenty 2013.
Svoje kresby prosím zašlite na sekretariát SKRZ do  10. apríla 2013.
Vyhodnotenie súťaže bude 15. apríla 2013 a tri prvé miesta budú odmenené predsedníčkou SKrZ.

Mária Hrachovcová, predsedníčka SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4