37. Cena mesta Prešov

37. ročník Ceny mesta Prešov

Ice Aréna
Pod Kalváriou 50,
080 01 Prešov

Termín pretekov: 9-10.11.2013
Uzávierka prihlášok: 31.10.2013

Powered by WordPress and Bootstrap4