30. Veľká Cena Zvolena

30.ročník Veľkej Ceny Zvolena
Zimný štadión
Pod Dráhami 2292/21
960 01 Zvolen

Termín pretekov: 8-9.2.2014
Uzávierka prihlášok: 4.2.2014

Powered by WordPress and Bootstrap4