6. Žilinská Pirueta

6. Žilinská Pirueta
Zimný štadión Žilina
Športová 5,
010 01 Žilina

Termín pretekov: 24.-25.1.2015
Uzávierka prihlášok: 10.1.2015

Powered by WordPress and Bootstrap4