Výzva na prevádzkovanie rozhodcovského systému

VV SKrZ vyzýva záujemcov o prevádzkovanie rozhodcovského počítačového systému aby nahlásili záujem generálnej sekretárke SKrZ (slovakskating@kraso.sk).
Prevádzkovateľ by mal zabezpečovať kompletnú službu, t.j. dopravu, inštaláciu, prevádzku počas pretekov Slovenského Pohára, demontáž, odvoz, príp. uskladnenie.
Konkrétne podmienky budú po vzájomnej dohode špecifikované po obstaraní nevyhnutného hardwarového a softwarového vybavenia a prípadnom zaškolení.

Powered by WordPress and Bootstrap4