IX. Veľká Cena Ružomberka

IX. ročník Veľkej Ceny Ružomberka
Zimný štadión
Radlinského 8
034 01 Ružomberok

Termín pretekov: 20-21.2.2016
Uzávierka prihlášok: 12.2.2015

Powered by WordPress and Bootstrap4