Nadácia SOV – Projekt UKÁŽ SA

Vážení športoví priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene Nadácie Slovenského olympijského výboru oboznámil s projektom UKÁŽ SA a zároveň vás požiadal o spoluprácu na tomto projekte.

Cieľom grantového programu UKÁŽ SA je PODPOROVAŤ MLADÝCH TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV VO VEKU OD 12 DO 18 ROKOV. Sme presvedčení, že práve z nich raz môžu vyrásť úspešní olympionici, ktorí budú naše Slovensko reprezentovať na domácich, ako aj svetových športových podujatiach. Sociálne podmienky, alebo nepriaznivá finančná situácia je pre nich častokrát zložitou bariérou, ktorá im nedovoľuje rozvíjať naplno ich talent a športové schopnosti. Ak chceme, aby naši talentovaní mládežníci úspešne napredovali a boli relevantnou konkurenciou v svetovom športe, musíme im vytvárať vhodné podmienky a podporovať ich už počas juniorskej športovej kariéry. Aj preto sme sa rozhodli v rámci grantového programu UKÁŽ SA prerozdeliť z Nadácie SOV na podporu talentovaných športovcov sumu vo výške 30 TISÍC EUR.

Od 11. APRÍLA 2016 bude na novej internetovej stránke www.nadaciasov.sk dostupný registračný formulár, prostredníctvom ktorého je možné uchádzať sa o finančnú podporu z Nadácie SOV. Žiadosť o príspevok je nutné zaslať spolu s motivačným videom najneskôr do 10. júna 2016. O príspevok sa môžu uchádzať juniorskí športovci vo veku od 12 do 18 rokov, alebo v ich mene tak môže urobiť zákonný zástupca, alebo kluby, športové zväzy, tréneri, alebo ostatné subjekty športového hnutia. Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a športovcov vyberie najneskôr DO 30. JÚNA 2016 TOP 12 ŽIADATEĽOV, ktor& iacut e; zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať počas letnej olympiády v brazílskom RIU OD 5. DO 21. AUGUSTA 2016. Výsledky grantového programu UKÁŽ SA budú vyhlásené začiatkom SEPTEMBRA 2016.

Dovoľujem si touto cestou osloviť aj vás, predstaviteľov športových zväzov. Pomôžte nám hľadať športové talenty, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Ak v rámci vášho športového zväzu poznáte mladého talentovaného športovca, dajte mu vedieť o našom grantovom programe UKÁŽ SA. Budeme radi, ak vďaka vám podporíme tých najlepších z najlepších.

S úctou

ANTON SIEKEL
predseda správnej rady
Nadácia Slovenského olympijského výboru

Powered by WordPress and Bootstrap4