40. Cena mesta Prešov

40. ročník Ceny mesta Prešov

Ice Aréna
Pod Kalváriou 50,
080 01 Prešov

Termín pretekov: 12.-13.11.2016
Uzávierka prihlášok: 3.11.2016

Powered by WordPress and Bootstrap4