32. Veľká Cena Zvolena

32.ročník Veľkej Ceny Zvolena
Zimný štadión
Pod Dráhami 2292/21
960 01 Zvolen

Termín pretekov: 28.-29.1.2017
Uzávierka prihlášok: 15.1.2017

Powered by WordPress and Bootstrap4