8. Žilinská pirueta

8. Žilinská pirueta

Zimný štadión Žilina,
Športová 5,
010 01 Žilina

Termín pretekov: 11.-12.2.2017
Uzávierka prihlášok: 29.1.2017

Powered by WordPress and Bootstrap4