Šanca pre mladé talenty na finančnú podporu

Aj krasokorčuliarske nádeje sa môžu do 23. júna zapojiť do grantového programu Nadácie Slovenského olympijského výboru „Ukáž sa!“, v rámci ktorého prerozdeľuje mladým talentovaným športovcom ročne až 30-tisíc eur. Krasokorčuliarske kluby majú možnosť upozorniť vhodných adeptov na tento projekt či pomôcť im pri plnení podmienok.

Je určený pre mladé športové talenty, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Ambasádori projektu z radov olympionikov sú zjazdárka Petra Vlhová, plavec Richard Nagy a hokejista Dominik Graňák.

Registračný formulár so žiadosťou o finančný príspevok bude až do 23. júna dostupný na internetovej stránke Nadácie SOV. Spolu s formulárom musia žiadatelia zaslať krátke motivačné video, v rámci ktorého zdôvodnia, prečo sa uchádzajú o príspevok z nadácie a na aký účel ho chcú využiť. Podmienkou grantového programu je vek žiadateľa od 12 do 18 rokov, pričom musí ísť o talentovaného športovca, ktorý sa venuje individuálnemu alebo kolektívnemu športu. V žiadosti je potrebné uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.

Zo všetkých žiadostí najneskôr do 30. júna 2017 vyberú odborná komisia a ambasádori projektu 12 uchádzačov, ktorí zabojujú o finančnú podporu od 2000 do 4000 eur prostredníctvom verejného hlasovania cez internetovú stránku Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 29 júla. Výsledky grantového programu „Ukáž sa!“ vyhlásia začiatkom septembra.

Powered by WordPress and Bootstrap4