Oznámenie o zrušení aprílového sústredenia SKrZ!

Výkonný výbor SKrZ po konzultácii s Trénersko-metodickou komisiou a pozvanými trénermi, na základe aktuálnej situácie ohľadom šíriacej sa nákazy COVID-19 a nariadení orgánov Slovenskej republiky, týmto ruší svoje plánované sústredenie v termíne 19.4. – 25.4.2020 v Pezinku.

Veľmi nás mrzí, že musíme pristúpiť k takémuto kroku, avšak VV SKrZ zastáva názor, že prevencia a ochrana zdravia našich pretekárov ako aj trénerov je prvoradá. Naďalej budeme dôkladne sledovať vývoj situácie a o prípadnom náhradnom termíne VV SKrZ rozhodne neskôr.

Sústredenia, ktoré sú naplánované na 13.6. – 19.6.2020 a 9.8. – 16.8.2020 v danej chvíli zrušené neboli a SKrZ bude naďalej pracovať na ich organizačnom zabezpečení.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Za VV SKrZ
Csaba Kürti
Generálny sekretár

Powered by WordPress and Bootstrap4