Stanovisko Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu k zrušenie ISU JGP Košice 2020 a Nepela Memorial 2020

Bratislava, 18.5.2020

Dňa 14.5.2020 zasadal prostredníctvom online video konferencie Výkonný výbor slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. Počas tohto zasadnutia VV SKrZ rozhodoval aj o plánovaných medzinárodných pretekoch v súvislosti s momentálnou situáciou na Slovensku a v zahraničí spôsobenou celosvetovou pandémiou COVID-19.

Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých podmienok a obmedzení, VV SKrZ rozhodol o zrušení ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – medzinárodnej súťaže v krasokorčuľovaní, ktorá sa mala konať v dňoch 2.- 5. septembra 2020        v Košiciach. V súčasnej situácii SKrZ nemôže krasokorčuliarom zaručiť kvalitné podmienky pre medzinárodnú súťaž    a taktiež nedokáže zaručiť plnenie požiadaviek vyplývajúcich z memoranda o usporiadaní podujatí Junior Grand Prix.

Z rovnakého dôvodu vedenie SKrZ rozhodlo o zrušení ISU CS Nepela Memorial 2020, ktorý sa mal konať v dňoch      16. – 19. septembra 2020 v Bratislave. V súčasnej situácii nemôžeme zaručiť kvalitné podmienky pre medzinárodnú súťaž a zaručiť plnenie všetkých požiadaviek na usporiadanie súťaže na najvyššej medzinárodnej úrovni.

Slovenský krasokorčuliarsky zväz vyjadruje hlboké poľutovanie nad zrušením obidvoch medzinárodných súťaží, ktoré vzniklo v dôsledku celosvetovej pandémie COVID-19. Veríme, že po stabilizácii situácie vo svete i na Slovensku, budeme môcť opätovne privítať celosvetovú krasokorčuliarsku špičku, na nami usporiadaných medzinárodných súťažiach.

Powered by WordPress and Bootstrap4