Základy stravovania SKrZ

Zdravá a vyvážená strava je jednou zo základných zložiek správneho fungovania športovca a hlavne mládeže. Aktívne športovanie vyžaduje kvalitný energetický príjem a zároveň regeneráciu síl. TMK so schválením VV SKrZ dala vypracovať dokument Základy stravovania, ktorý vypracovala pre potreby SKrZ p. Ing. Jana Trebulová.

Okrem základov správneho stravovania, ktoré obsahuje, zahŕňa aj príklad rozloženia jedál pre rôzne vekové kategórie, zvlášť pre chlapcov a dievčatá, obsahuje príklad týždenného jedálneho lístka pre vybranú vekovú kategóriu a niekoľko zdravých receptov.

Uvedený materiál má byť pomôckou pre správne a vyvážené stravovanie a pestovanie zdravých návykov už od útleho detstva. Materiál je dostupný pre trénerov registrovaných v SKrZ na vyžiadanie na adrese tmk@kraso.sk. Tréneri ho budú ďalej distribuovať svojim zverencom. Každý športovec je jedinečný, má iné potreby a podmienky rozvoja.  Uvedené informácie a konkrétne záležitosti je preto potrebné konzultovať s vlastným trénerom a prispôsobiť ich konkrétnym potrebám a možnostiam.

Veríme, že Vám bude nápomocný.

Materiál je určený pre vlastné potreby členov SKrZ, nie na verejnú distribúciu, z uvedeného dôvodu bude dostupný na vyššie uvedenej adrese na vyžiadanie trénerov.

Zuzana Drnzíková

Člen VV SKrZ zodpovedný za reprezentáciu a členovia TMK

Powered by WordPress and Bootstrap4