Trénerské vzdelávacie centrum – školenie

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2019 nasledovné školenia:


 Predbežný harmonogram školení do konca roku 2020

 I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 4.-5.7.2020 prihlasovanie a platba 

II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 20-22.3.2020 prihlasovanie a platba 

Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. jaroslav.kompan@umb.sk   048/446 7563


V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky

Powered by WordPress and Bootstrap4