Aktuálne opatrenia ÚVZSR platné od 15.10.2020 od 6:00

Dňa 14.10.2020 o 18:38 hod Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil znenie aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia.

Na základe bodu A) Opatrenia ÚVZSR sa s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…) a prevádzky verejného stravovania. 

V opatrení sa nepíše o uzatvorení ďalších športovísk ako sú zimné štadióny, štadióny a iné športové zariadenia.

Podľa bodu D) Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 

Na základe vyšiie uvedeného teda v opatreniach nebolo explicitne nariadené uzatvorenie zimných štadiónov ani zákaz konania tréningovej činnosti do počtu 6 osôb.

Veríme, že tieto opatrenia sú dočasné a že na ich základe bude umožnené uskutočňovať tréningový proces aspoň v obmedzenom režime. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese slovakskating@kraso.sk

Výkonný výbor SKrZ sa aj naďalej bude usilovať o zahájenie rokovaní s kompetentnými orgánmi za účelom dosiahnutia čo najlepších podmienok nielen pre našich športovcov, krasokorčuliarov, ale v spolupráci s ďalšími športovými zväzmi pre celú športujúcu obec na Slovensku.

Kompletné znenie opatrenia ÚVZSR nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

 

 

Powered by WordPress and Bootstrap4