Usmernenie k Opatreniu ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.10.2020

 

 

 

 

 

 

Organizovaná športová činnosť

(1) Športová činnosť (tréning) je POVOLENÁ za nasledovných obmedzení:

a) športovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).

(2) Športová činnosť (organizované športové súťaže) sú POVOLENÉ

a) nasledovné najvyššie súťaže:
hokej: TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE,
futbal: FORTUNA Liga,
hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga,
volejbal: Extraliga muži, Extraliga ženy,
basketbal: Slovenská basketbalová liga,  Extraliga ženy                                                                                                                             

b) súťaže, v ktorých všetci účastníci (vrátane trénerov a organizátorov) musia mať v dobe začiatku aktivity negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatie musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania

c) účasť divákov na organizovaných športových súťažiach nie je povolená.

(3) Iné:

a) prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov sú ZATVORENÉ, pričom neorganizovaný vstup verejnosti na verejnú neohradenú vodnú plochu nie je zakázaný,
b) prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) sú ZATVORENÉ,
c) fitness centrá sú ZATVORENÉ.

Športovanie v školách (telesná výchova, športové súťaže a aktivity na školách) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie je dotknuté týmto opatrením.

 

Powered by WordPress and Bootstrap4