Veľká cena Žilina – 10.-12.12.2020 – AKTUALIZÁCIA

Nakoľko bol záujem o otvorenie kategórie Hobby silver staršie,
do 4.12. do 12 hod ešte môžete dohlásiť deti – už iba do tejto kategórie ( súťažiť budú pravdepodobne v piatok okolo obeda).
 
Testovanie všetkých pretekárov aj doprovodu   ( tréneri, rozhodcovia,rodičia….) musí byť maximálne 12 hod pred začiatkom podujatia, ktorý je 10 12.o 21 hod  (nie od začiatku vášho programu).
Pri vchode budeme od vás požadovať okrem súhlasu so sprac.osob.údajov, dokladu o bezinfekčnosti aj originál/kópiu/ odfotenie dokladu/ alebo zaslanie na mail negat.testu na koronavirus ( môže byť antigenovy alebo pcr).Táto podmienka je daná z vyhlášky z ministerstva zdravotníctva.
Taktiež vás poprosím, aby ste mali pri sebe pri vchádzaní  vlastne pero, ktorým nám podpíšete príchod, odchod, číslo šatne,v ktorej budete… ( z dôvodu uschovania pre prípad, že by bolo potrebné dohľadávať kontakty).
 

Milí športoví priatelia,
pre záujem z klubov sme sa rozhodli zaradiť do programu Veľkej Ceny Žiliny 2020 aj kategórie detí do 10 rokov. Tieto kategórie sme doplnili do online prihlášky a posunuli sme termín uzávierky prihlášok do 2.12.2020.

Každý, kto chce vstúpiť na zimný štadión sa však musí preukázať platným negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 12 hod pred oficiálnym začiatkom podujatia /začiatok podujatia je 10.12. o 21 hod/.
Test môže byť PCR alebo antigénový. Antigénové testy robia bezplatne v každom meste (v Žiline iba pre deti od 10 rokov). Mladšie deti však otestujú v súkromných laboratóriach za 30 Eur.
Prosím Vás, aby ste deti prihlasovali iba ak ste s týmito pravidlami stotožnení.
V prípade zmien /sprísnení alebo uvolnení/ opatrení Vás o tom budeme ihneď informovať.

Pekný deň,
M.Drdáková

Ing.M.Drdakova t.č. 0904389544
Kraso klub Žilina
Zimný štadión
Športová 5
010 00 Žilina

krasozilina@gmail.com
www.krasoklubzilina.sk


Milí športoví priatelia,

situácia pre pretekanie je momentálne veľmi nepriaznivá. Vzhľadom na to, že sa 27.11. menia podmienky pri hromadných podujatiach /nemusí byť PCR test ale môže byť aj bezplatný antigénový test nie starší ako 12 hod pred podujatím/, rozhodli sme sa, že VC Žiliny v prípade záujmu  klubov zorganizujeme.

Zatiaľ sa snažíme vyriešiť štart detí mladších ako 10 rokov /antigénové testy sú len pre deti od 10 rokov a pre dospelých/. Preto aj v online prihláške sú momentálne  iba kategórie pre deti staršie ako 10 rokov. Ak dôjde k zmene, určite pridáme aj ďalšie kategórie.

Ak sa nám prihlásia do všetkých plánovaných kategórii záujemci, budeme spĺňať podmienku pre zaradenie do Slovenského pohára, preto prosím všetkých, ktorí majú záujem pretekať aj napriek náročným hygienickým opatreniam, aby ste poslali online prihlášky čo najskôr, uzávierka prihlášok je 30.11.2020.

Podľa počtu prihlásených pretekárov Vám budeme môcť do 3.12. dať info, či je o preteky vôbec záujme a či ich  budeme mať pre koho organizovať.

 Opatrenia na zimnom štadióne počas konania pretekov:

1. Na zimný štadión bude možné vchádzať iba bočným vchodom /pri šatniach – pozor parkovať je možné iba na hlavnom parkovisku/.

2. Pretekári /+1 doprovod a tréner/ budú mať umožnení vstup na zimný štadión max 1 hod pred začiatkom kategórie, v ktorej bude súťažiť
a odísť budú musieť najneskôr po vyhlásení jeho kategórie.

3. Všetky osoby počas pobytu na ZŠ budú musieť mať neustále prekryté horné dýchacie cesty, jedinou výnimkou budú športovci pri rozjazdke, rozcvičke a počas jazdy.

4. Vstup bude povolený iba s platným negatívnym testom na Covid 19 PCR/antigénovým nie starším ako 12 hod pred začiatkom podujatia
/tj.najskôr sa môžete dať testovať 10.12. o 9 hod/
Testovanie antigénovými testami prebieha v každom meste bezplatne pre dospelých a deti nad 10 rokov /v prípade, že by ste sa chceli dať otestovať v Žiline https://redcross.sk/zilina/odberove-miesto-pre-antigenove-testovanie/.
Deti do 10 rokov nie je možné dať za súčasných podmienok otestovať Ag testom, možnosťou je iba PCR test. Preto budú prioritne potvrdené iba
prihlášky pre vek. kategórie 10+. Pri zmene usmernení RÚVZ radi doplníme aj nižšie vekové kategórie.

5. Pri príchode bude každému meraná teplota, k dispozícii bude dezinfekcia. Každý novo prichádzajúci je povinný odovzdať dotazník o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov.

6. Na štadióne nebude v prevádzke bufet ani iné občerstvenie

7. Nakoľko súťaž bude bez divákov, nebude možné sledovať iných pretekárov, nebude možné byť v hľadisku

Propozície – AKTUALIZÁCIA
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné prehlásenie COVID-19

Zoznamy / výsledky

Powered by WordPress and Bootstrap4