Zoznam kandidátov do Volieb

Súhrnný zoznam kandidátov

Voľby do orgánov SKrZ konaných počas VZ SKrZ dňa 26.6.2021 vo Zvolene

Aktualizované 23.6.2021, 22:36


Výkonný výbor:

Kandidáti na funkciu predsedu VV SKrZ:

Jozef Beständig (BAN) – navrhovatelia: Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, KK Ruža Ružomberok

Jana Válkyová (TTS) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava

 

Kandidáti na funkciu podpredsedu SKrZ, člena VV SKrZ zodpovedného za medzinárodnú činnosť:

Vladimír Čuchran (KEK) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Zuzana Drnzíková (NRH) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava

 

Kandidáti na funkciu člena VV SKrZ zodpovedného za trénersko – metodickú činnosť a reprezentáciu:

Katarína Gáboríková (BAK) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Jana Omelinová (TN) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava

Zuzana Drnzíková (NRH) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov

 

Kandidáti na funkciu člena VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život:

Júlia Čekovská (SNV) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Wanda Stankovianska (BAP) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava

 


Disciplinárna komisia:

Kandidáti na predsedu DK SKrZ:

Pavel Miháľ (BR) –  navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Ivan Jakubovič (MT) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov

 

Kandidáti na podpredsedu DK SKrZ:

Marián Mesároš (HAM) –  navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Ľudmila Komárová (PO) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov

 

 – kandidát na člena DK SKrZ, navrhovateľ:

 


Komisia pre riešenie sporov:

 – kandidát na predsedu KRS SKrZ, navrhovateľ:

 – kandidát na podpredsedu KRS SKrZ, navrhovateľ:

 – kandidát na člena KRS SKrZ, navrhovateľ:

 

Powered by WordPress and Bootstrap4