Pozvánka na školenie – Obsluha výpočtovej techniky počas pretekov SP

Vážení členovia SKrZ,

Týmto Vás pozývame na školenie obsluhy techniky, ktorá sa používa počas pretekov SP.

Termín: Sobota 9.10.2021, 10:00 – 16:00
Miesto: Bratislava (konkrétne miesto bude upresnené podľa počtu účastníkov)

Rozsah školenia:
– Rozloženie a zapojenie výpočtového setu
– Nastavenie preteku v ISUCalc
– Obsluha techniky počas preteku
– Obsluha ISUCalc počas preteku
Cena školenia: 5 EUR

Účasť je potrebné záväzne potvrdiť do štvrtka 30.9.2021 na julia.cekovska@hotmail.com. Od zaškolených účastníkov sa očakáva po riadnom zaškolení aj aktívna účasť na pretekoch SP v sezóne 2021/2022.

V prípade otázok sa obráťte na p. Júliu Čekovskú mailom alebo telefonicky na 0915 300 197.

Powered by WordPress and Bootstrap4